یکشنبه, 27 اسفند 1396
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 14:29

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی پیشرفته و قراردادهای بین المللی

کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی(LC) پیشرفته و قراردادهای بین المللی دی ماه 95 با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مرکز آموزش اتاق بازرگانی برگزار می شود.

شرکت کنندگان در کارگاه مزبور به صورت مبسوط با موضوعاتی چون اعتبار اسنادی، قراردادهای توزیع و اوصل و وقواعد قراردادهای فروش بین المللی آشنا خواهند شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاع بیشتر به آدرس https://evand.ir  مراجعه کنند.

ورود اعضا