پنج شنبه, 02 فروردين 1397
سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 12:13

قدردانی از اعضای حامی مالی کانون درهشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

در پایان نشست شورای عالی امروز ( سه شنبه 18 آبان ) از اعضایی که با حمایت مالی و حضور در غرفه مشترک کانون درهشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در معرفی کانون و ظرفیت های تخصصی اعضای آن همراهی و همکاری داشتند، با اهدای لوح قدردانی شد.


در آغاز این نشست اعضای شورای عالی حاضر در نمایشگاه ارزیابی خود را از نحوه برگزاری و محتوای سخنرانی ها و پنل های تخصصی ارائه و در مجموع حضور اثربخش کانون در این نمایشگاه را که طلیعه همراهی های بیشتر در این گونه حرکت های جمعی است، مفید و مؤثر ارزیابی کردند و خواستار انتخاب نمایشگاه های مرتبط با فعالیت این نهاد و برنامه ریزی کاملتر در جهت حضور اثربخش تر و تراکم بیشتر اعضاء در آنها شدند.
در پایان این نشست رییس شورای عالی ضمن تشکر از حمایت های معنوی و مادی اعضای کانون با اهدای لوحی از مدیران عامل شرکت های مهندسی صنعتی فهامه، گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان، شرکت مهندسی مشاور بین المللی طرح گستردنا، شرکت پژوهشگران فن گستر و شرکت مهندسین مشاور پولاد قدردانی کرد.

ورود اعضا