چهارشنبه, 02 اسفند 1396
یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 12:55

بررسی کیفیت حضورکانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 در کارگروه رسانه

کیفیت حضور کانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 و پنل تخصصی کانون در حاشیه برگزاری نمایشگاه ، در نشست صبح امروز کارگروه رسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


این نشست چهارمین نشست از جلسات بررسی موضوع حضور کانون در نمایشگاه کیش اینوکس بود که با حضور آقای صمیمی رییس شورای عالی، و سایر اعضای کارگروه برگزار و تصمیم های لازم در جهت حضور قوی و مؤثر کانون در نمایشگاه اتخاذ شد.

ورود اعضا