چهارشنبه, 02 اسفند 1396
سه شنبه, 18 مهر 1396 ساعت 10:03

درباره نمایشگاه کیش اینوکس 2017

محسن جلال‌پور


رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران                                           ١٥ سال پیش ایران تصمیم گرفت پا در راه شکوفایی اقتصادی بگذارد و موانع کسب‌وکار را از سر راه مردم بردارد که متأسفانه موضوع پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، اجرای این امر را با تأخیر مواجه کرد. امروز قوانین و اسناد بالادستی کشور اجازه حضور سرمایه‌گذاران را در همه بخش‌ها فراهم کرده است. اگر دولت تصدی‌گری را رها کند و امور را به بخش خصوصی بسپارد، زمینه قانونی فعالیت مشروع بخش خصوصی امروز در ایران از هر زمان دیگری بيشتر مهیا‌ست.

..............................................................................................................................................................
قانون برای سرمایه‌گذاری خارجی / کیش اینوکس 2017 / هشتم تا یازدهم آبان

ورود اعضا