پنج شنبه, 02 فروردين 1397
شنبه, 15 آذر 1393 ساعت 14:33

سرفصل های گزارش های امکان سنجی بانک تجارت

بانک تجارت سرفصل های مورد نظر خود در گزارش های امکان سنجی طرح ها و پروژه ها را اعلام کرد.
این بانک در پاسخ به استعلام کانون در این باره 5 سرفصل زیر را به عنوان اهم عناوین مورد نیاز گزارش های امکان سنجی ، اعلام کرد که به استثناء سرفصل پنجم با عنوان " بررسی اعتباری شامل، پیشینه اعتباری مشتری در بانک تجارت و دیگر بانک های، وثائق نزد بانک، بررسی ذی نفع بودن واحد و مشتریان مرتبط و گردش شش ماهه حساب ها " که در اختیار خود بانک است، چهار سرفصل زیر می باید در تهیه گزارش های امکان سنجی طرح ها مورد توجه مشاوران عضو قرار گیرد:
1- کلیات طرح شامل مشخصات، پیشینه متقاضی، سهامداران، گروه های تابعه و وابسته، و اموال غیر منقول.
2- بررسی فنی و عملیاتی شامل، محل فعالیت، منابع انسانی، مجوز ها و گواهی نامه ها، مشخصات فنی خطوط تولید و محصول و ظرفیت سنجی فنی طرح.
3- بررسی اقتصادی، شامل، نوع و نحوه خرید مواد اولیه، بسته بندی، قطعات یدکی، چگونگی فروش محصول، سیاست های خرید و فروش داخلی و خارجی، رقباء و برنامه های گسترش بازار محصول.
4- بررسی و تحلیل مالی شامل برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح و نحوه تأمین مالی آن، نسبت های اهرمی، نقدینگی، فعالیت، سودآوری، سرمایه گذاری، تحلیل منابع و مصارف.

ورود اعضا