پنج شنبه, 02 فروردين 1397

فرم اطلاعات شرکت ها برای درج در سایت کانون

درباره فرم های اطلاعات شرکت های عضو

اعضای محترم کانون آگاهی دارند که کانونبا هدف معرفی کامل توانمندی ها و تخصصهای شرکت های عضو در وبسایت خود ، فضاهای متعددی را پیش بینی و امکانی فراهم کرده است که اطلاعات مشروح شرکت ها اعم از اطلاعات حقوقی،معرفی مدیران و کارشناسان، پروژه های انجام شده ،گواهینامه ها و... به صورت یک فایل ضمیمه (Attach) در فهرست اسامی اعضای کانون نصب و در اختیار مراجعان قرار گیرد.     

به این منظور فایل اطلاعاتی شرکت های عضودر قالب فرم سه صفحه ای زیر طراحی شده که انتظار می رود به دلیل حفظ نگاه یکسان و بالسویه کانون به همه اعضاء ، اطلاعات شرکت ها در همان قالب از نظر شکل و محتوا ، از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   در اختیار کانون قرار گیرد.

بدیهی است با وجود آنکه کانون در قبال این اطلاعات مسئولیتی را عهده دار نیست این انتظار پذیرفته شود که شخصیت کانون و اعضای آن در گرو دقت و صحت اطلاعاتی است که در اختیار مراجعان قرار می گیرد.

از آنجا که برخی از اعضاء به اطلاع رسانی گسترده تری درباره تخصص ها و توانمندی های علمی و اجرایی خود باور دارند ، کانون امکان پیوند وب سایت شرکت ها را نیز درفهرست اسامی اعضاء فراهم ساخته تا از این طریق مراجعه کننده را مستقیم به پایگاه  اطلاع رسانی شرکت عضو وصل کند.

اعضای محترم لازم است تصویر فرم های تکمیل شده را از طرق نمابر و ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   به دبیرخانه کانون ارسال فرمایند .

ورود اعضا