یکشنبه, 27 اسفند 1396
دوشنبه, 24 آبان 1395 ساعت 10:28

شیوه های حل اختلاف در قراردادهای مهندسی

"شیوه های حل اختلاف در قراردادهای مهندسی" نام کتابی است که در 214 صفحه از سوی انتشارات آیین دادرسی در تبریز منتشر شده است.

در معرفی این کتاب می خوانیم:
" بروز اختلاف در قراردادهای مهندسی امری رایج است. چه در قراردادهای داخلی و چه قراردادهای بین المللی، میان کارفرما و پیمانکار اختلافاتی بروز می کند و طرف شاکی به دلیل اطلاع نداشتن از مکانیسم های حل اختلاف و مشخصاً داوری، مستقیماً به محاکم قضایی مراجعه می کند."

نویسندگان رسیدگی مستقیم قضایی را در این موارد مناسب ندانسته و نگاشته اند: " داوری یا حکمیت، مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات با مراجعه به اشخاص و مراجع تخصصی حل اختلاف است."

کتاب توسط آقا قلی زاده دانش آموخته حقوق قضایی و قیصری رییس هیأت مدیره انجمن خدمات مهندسی صنعتی به رشته تحریر درآمده است.

در کتاب، افزون بر تعریف اصطلاحاتی مانند "داوری" و "میانجیگری" و تفاوت های آنها، چکیده ی چند پرونده داوری آمده است. نحوه ارجاع به داوری، گردش کار فرایند داوری، تعداد داوران، مراجع داخلی و بین المللی داوری و نحوه گنجاندن بند داوری در قراردادها از دیگر مباحث کتاب است.

ورود اعضا