پنج شنبه, 02 فروردين 1397
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 10:24

کانون؛ حلقه گم شده در مسیر تحقق " بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار"

شکور آرین خواه

                 " بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار" که تدوین و اخیراً توسط آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اجرا به وزارتخانه ها و سازمان های دخیل ابلاغ شد در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی، با هدف مردمی شدن اقتصاد و حداکثر سازی مشارکت اقتصادی و به منظور بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور به ویژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی و برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی با اولویت مناطق روستایی و محروم در حوزه عمل شهرستان، به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و علاوه بر توجه به برنامه ریزی و سیاستگذاری مشاغل درمنطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق؛ حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است.

خوشبختانه اهداف و مأموریت های تعریف شده برای کانون به طور مشخص پاسخگوی دغدغه تدوین کنندگان محترم " بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار" در بخش مقدمه و آسیب شناسی فرآیند تدوین و عملکرد طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای ادوار گذشته است که در 4 بند از 10 بند آن به شرح زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
- عدم بررسی دقیق اهلیت و توانایی متقاضی پروژه ها
- کم توجهی به توجیه فنی، مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری
- ضعف فرآیند اجرا و انحراف منابع به فعالیت های غیر مولد
- ضعف نظام نظارت و ارزیابی و عدم پیگیری تحقق اهداف] اجرای طرح و مصرف منابع[ پس از ارائه تسهیلات
روح مترقی بسته یاد شده که به درستی بر انتخاب مشاور و تسهیل گر، توجیه فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها، توجه به اهلیت متقاضی و نظارت بر مصرف منابع و تسهیلات و جلوگیری از انحراف منابع تأکید کرده است دقیقاً وظایفی است که قانونگذار بر انجام آن مکرر تأکید کرده و این نهاد پس از 9 سال فعالیت، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد به منظور انتظام امور مشاوران سرمایه گذاری و نظارت دقیق بر عملکرد آنان و رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضاء، اینک به مرحله ای از توانمندی رسیده که قادر است خدمات مورد نیاز کلیه طرح های مشمول بسته مذکور را از وجوه مختلف مورد اشاره در بالا و نیز بررسی اهلیت متقاضی، مطالعه اقتصادی بودن پروژه، و نظارت بر نحوه اجرا ارائه کند و از این طریق در جهت ایفای وظیفه خود در توسعه صنعتی کشور گام بردارد.
اطمینان داریم در صورتی که مسئولان مملکتی که دل درگرو توسعه پایدار و رفاه ملی از راه حمایت از طرح های اشتغال زایی دارند، چنانچه به نحو شایسته از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند مشاوران سرمایه گذاری عضو کانون موفق به ایفای وظیفه خطیری خواهند بود که قانونگذار بر انجام آن تأکید کرده است.
اندک توجه به مأموریت های مذکور در اساسنامه کانون نشان می دهد که حلقه گم شده این سیاستگذاری برای موفقیت، نهادی است که 9 سال تمام باوجود همه ناملایمات و دشواری ها در مسیر پایداری و رشد آن، به همت تک تک اعضای دلسوز و همراه خود، برپای ایستاده و در مسیر انجام وظایف خود و حتی بیش از آن برای جذب حمایت های معنوی در مسیر حرکت سازنده به سوی اهداف توسعه ای، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
در نگاهی کلی به دغدغه های تدوین کنندگان بسته یاد شده، کانون را چه در تشخیص اهلیت متقاضی، چه در انجام مطالعات امکان سنجی طرح به منظور تشخیص توجیه فنی، مالی و اقتصادی آن، چه در بعد نظارت براجرای طرح و مصرف منابع در محل مصوب و جلوگیری از انحرافات احتمالی و چه در مراحل دیگر از ایده تا بهره برداری، تنها نهاد معتبر و مشاوران عضو را تنها مشاوران با صلاحیت برای انجام این مهم، می توان دید و انکار نکرد.

متن کامل بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را می توانید در فایل PDF پیوست مطالعه کنید.

ورود اعضا