دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 12:51

مجموعه قوانین برنامه ششم توسعه

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر


منتشر شد. این کتاب که شامل احکام دائمی برنامه های توسعه و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق های آن است از سوی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر در 3000 نسخه انتشار یافته است.
مجموعه قوانین برنامه ششم توسعه در 408 صفحه در قطع پالتویی، یک پیش گفتار ناشر و در 8 فصل
- ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنج ساله توسعه مورخ 9/4/1394
- قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395
- قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق های آن با اعمال اصلاحات
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و ...
- موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395
تدوین و به انضمام یادداشت های توضیحی و تنقیحی منتشرشده است.
با توجه به اینکه نسخه های معدودی از این کتاب در اختیار کانون قرار دارد علاقه مندان می توانند برای تهیه آن با دبیرخانه کانون تماس بگیرند.
قیمت پشت جلد مجموعه 16000 تومان تعیین و درج شده است.

ورود اعضا