پنج شنبه, 02 فروردين 1397
فریبرز طاهری  کارشناس مدیریت صنعتی  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( E-MBA ) گرایش بازار یابی از دانشگاه البرز قزوین  زبان انگلیسی : خواندن، خوب - صحبت کردن ، متوسط  سوابق : کارشناس ارشد ارزیاب صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری  شماره تماس :  09012767779
با سلام.محمد نگهدار 60 ساله،فعالیت در امور حقوقی"25 سال" سابقه ی کارکرد در شرکتهای مهندسین مشاور،دفاتر وکالت،مجموعه ی شرکتهای شیمیایی تاژ و...امور قراردادها و ثبت شرکتها،با تشکر شماره تماس 09122787512
محبوبه سلیمیمتولد 1366کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیتوانایی زبان انگلیسی Advancedمهارتهای کامپیوتری Gffice, Excel, Word, Powerpointسابقه کار : شرکت تدبیرگران بهساز ملتشماره های تماس :0918350984177354324-021
نام : نام خانوادگی : آخرین مدرک و رشته تحصیلی :
نام: نام خانوادگی: شماره تماس:  ایمیل: سوابق شغلی:
نام: نام خانوادگی: شماره تماس:  ایمیل: سوابق شغلی:

ورود اعضا