دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
چهارشنبه, 20 دی 1396 ساعت 11:08

ساز و کار اعطای تسهیلات ارزی در بودجه 97 مشخص شد

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور مجلس شورای اسلامی گفت: به بانک های عامل اجازه داده شد در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شـده اسـت نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی اقدام کنند.


به گزارش ایرنا از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به نشست امروز (سه شنبه) کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 بیان داشت: بر این اساس به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها تسهیلات ارزی تعلق می گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تسهیلات ارزی به طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد.
وی گفت: به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده گذاری شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به اسـتفاده کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
این نماینده مجلس همچنین بیان داشت: بانک های عامل مجاز هستند در سال 1397 مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملـی در آن بانک ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سـازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها پرداخت کنند.
یوسف نژاد تاکید کرد: تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلـی ندارنـد، از شـرکت خـارجی تـامین می شود.

ورود اعضا