ازبکستان و بانک توسعه اسلامي قرارداد همکاري امضا کردند

تاریخ انتشار : 1397/04/20

مقامات بانک خصوصي «تراست بانک» ازبکستان و بانک توسعه اسلامي براي توسعه بخش خصوصي قرارداد همکاري امضا کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در تاشکند، هيئت بانک خصوصي «تراست بانک» ازبکستان به سرپرستي «سردار نارمحمداف» رئيس اين بانک به «جده» عربستان سعودي سفر کرده است.

در اين سفر نارمحمداف با بانک توسعه اسلامي عربستان براي توسعه بخش خصوصي قرارداد همکاري امضا کرد.

هدف از امضاي اين قرارداد توسعه بخش خصوصي و کارآفريني خصوصي ازبکستان از طريق خريداري تجهيزات تکنولوژي و وسايل اصلي مي‌باشد.

بر اساس شرايط قرارداد، طرح‌هاي ارايه شده بايد مطابق قوانين اسلامي باشند.  

اين همکاري‌ها براي توسعه خدمات بانکي، حمايت از بخش خصوصي و کارآفريني خصوصي و همچنين ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي کمک مي‌کند.

امضاي اين قرارداد در زمينه تحکيم همکاري‌ها با نهادهاي بين المللي مالي در راستاي 5 اولويت توسعه ازبکستان يک رويداد مهم مي‌باشد.