ثبات ارزي و تقويت ارزش پول

تاریخ انتشار : 1398/06/20

سيدمحمد حسيني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به شرايط ارزي کشور، گفت: با توجه به سياست هاي اتخاذي بانک مرکزي و با وجود اينکه در بحث ميزان تراز ارزي نتوانستيم در صادرات نفتي و غير نفتي ارز مناسبي وارد کشور کنيم، اما خوشبختانه نرخ ارز به تعادل رسيده است.

نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه سياست هاي بانک مرکزي براي بهبود وضعيت بازار مناسب بوده است، افزود: خوشبختانه کاهش نوسانات ارزي مهم ترين اتفاقي بوده که توانسته بسياري از دلالي ها را پايان دهد.

وي با تاکيد بر اينکه با تشکيل سه بازار ارزي مديريت بازار مشکل شده بود، تصريج کرد: ارز ترجيحي که براي کالاهاي اساسي داده شد که در يد و اختيار دولت بوده و آثار آن در جامعه مشهود است، نوع ديگر نرخي بود که به نوعي براي واردات کالاها صورت مي گرفت و بحث بعدي اين بود که يک سري تقاضاها هم در خارج از بازار اتفاق مي افتاد که متاسفانه بر اساس نگاه فضاي مجازي وضعيت تشديد شد و همان مبناي نرخ گذاري براي کالاهاي داخلي بود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه از روز اول اعتقاد داشتيم که حجم بازار سوم خيلي زياد نيست، گفت: فشارهاي رواني به بازار زياد بوده، از اينرو مديريت مردم در اين فضا سخت بود ولي به لطف الهي با همراهي مردم ثبات نسبي رخ داده است.

حسيني با تاکيد بر اينکه در هيچ جاي دنيا مردم دارايي هاي ثابت خود را به علت مباحث اقتصادي به ارزهاي خارجي تبديل نمي کنند، تصريح کرد: با اتفاقاتي که در بحث ارزش پول ملي در حال انجام است، عدد بازار سوم به نرخ نيما نزديک شده؛ البته که نرخ نيما نيز رشد خود را به نسبت نرخ تورم داشت است.

وي ادامه داد: اميداوريم اگر اتفاق خاصي رخ ندهد با همين سياست ها و با تشکيل بازار متشکل ارزي بتوانيم ثباتي را به بازار تزريق کنيم. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: با ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز فروشنده و خريدار تعادل قيمتي را حس کرده و دست سواستفاده کنندگان از دخالت در بازار کوتاه شده است.