نامه سازمان بازرسي و ابلاغيه سازمان بورس درباره اقدامات غيرقانوني مرکز رتبه‌بندي اتاق بازرگاني

تاریخ انتشار : 1398/09/11

به گزارش خبرگزاري فارس رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني توسط دولت و اتاق‌ بازرگاني ايران به عنوان بخش خصوصي مدتي است که دنبال  و انجام مي‌شود و براين اساس اتاق بازرگاني ايران بدون گرفتن مجوزهاي لازم با ايجاد يک مرکز رتبه‌بندي اقدام به رتبه‌بندي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني نموده است. پيش از اين اتاق بازرگاني درباره کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف به شدت مورد نقد کارشناسان و مسئولان قرار گرفته بود و بعضي ناظران بازار نيز اين اقدام اتاق بازرگاني را نيز به کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف بي‌ارتباط نمي‌دانند.

بر اين اساس با توجه به اينکه يکي از اهداف رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني جلوگيري از سوء استفاده از کارت‌هاي بازرگاني بوده اما سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ 29 آبان 98 اعلام کرد: فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي بدون اخذ مجوز از اين سازمان ممنوع است. در اين اطلاعيه آمده است به استناد بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندي از مصاديق نهادهاي مالي هستند و طبق ماده 28 همين قانون، تأسيس آنها منوط به ثبت و فعاليت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

همچنين چندي پيش در مورخ 98.7.13  نيز سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي، اقدامات اتاق بازرگاني در تشکيل «مرکز ملي رتبه‌بندي اتاق ايران» که منجر به صدور مجوز تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندي به 16 شرکت شده است را غيرقانوني و به استناد ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، مصداق کلاهبرداري ذيل عنوان مجرمانه «تحصيل مال از طريق فريب مردم به اختيارات واهي و اميدواري به امور غيرواقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه‌بار مؤسسات اعتباري غيرمجاز در حوزه نهادهاي پولي ابراز نگراني کرده بود.