محاکمه مديرعامل سابق بانک‌هاي «ملت» و «پارسيان» غيرعلني شد

تاریخ انتشار : 1398/09/11

جلسه محاکمه علي ديواندري مديرعامل سابق بانک‌هاي ملت و پارسيان به دستور قاضي، غيرعلني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي و قضايي خبرگزاري فارس، دوازده جلسه از محاکمه علي ديواندري مديرعامل سابق بانک‌هاي ملت و پارسيان مي‌گذرد و امروز قرار بود به رسم جلسات قبلي، سيزدهمين جلسه محاکمه اين متهم به صورت علني با حضور رسانه ها برگزار شود.

اما با تصميم قاضي دادگاه، جلسه محاکمه ديواندري غيرعلني شد و دليل آن هنوز مشخص نيست.

12 جلسه از رسيدگي به پرونده فساد بانک ملت و پارسيان مي‌گذرد؛ پرونده اي که 9 متهم اقتصادي دارد.

متهمان پرونده از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌هاي ملت و پارسيان، خريد و فروش کشتي، پرداخت وجوه و واگذاري نفت خام به صورت غيرقانوني، تحصيل مال نامشروع و سفر‌هاي محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌اي ارز به ترکيه تحت پيگرد قانوني قرار گرفته‌اند.

ديواندري متولد سال ۴۶، متاهل و داراي دو فرزند است و مطابق کيفرخواست و اتهامات اعلام شده به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي و ارزي کشور از طريق تحصيل مال نامشروع  و خيانت در امانت با وصف سرکردگي گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ ميليون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ ميليون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابالتفاوت فروش نفت، ٢٢٠ ميليون درهم متعلق به بانک پارسيان، ٣۶ ميليون دلار متعلق به بانک پارسيان، ١۶ هزار دلار موضوع سفرهاي محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکيه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ يورو و ۴٨ سنت متهم است.

جالب اينکه در اين پرونده که 9 متهم با اسامي «علي ديواندري»، مجيد سعادتي، بهروز مختاري، رحمت الله باختري، مهدي فلاحتيان، اسماعيل احدي، سمانه حضرتي آشتياني، وحيد نمازي و حسين ابوالحسني دارد، سه متهم آن يعني رحمت اله باختري، سمانه حضرتي آشتياني و مجيد سعادتي متواري هستند.