ايران رييس دوره‌اي گروه ۲۴ شد

تاریخ انتشار : 1399/07/23

رييس کل بانک مرکزي در اجلاس مجازي اخير وزرا و روساي کل گروه ۲۴، رياست دوره‌اي اين گروه را براي مدت دوازده ماه عهده‌دار شد.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، عبدالناصر همتي در اين اجلاس با بيان اينکه براي من افتخار و امتياز بزرگي است که به عنوان رييس گروه ۲۴ در دوازده ماه آينده در خدمت شما باشم، افزود: مايلم فرصت را مغتنم شمرده و از تلاش‌هاي رياست گروه ۲۴، جناب وزير افوري عطا و دولت غنا به خاطر سکان‌داري گروه ۲۴ در طول اين سال پرتلاطم قدرداني کنم.

رييس‌کل بانک مرکزي به اهميت گروه ۲۴ اشاره کرد و گفت: با توجه به رکودهاي عميق کنوني که از همه‌گيري کرونا ناشي مي‌شوند، نقش و اهميت گروه ۲۴ روز به روز پررنگ‌تر مي‌شود. در پيگيري رسالت اين گروه، ما قصد داريم که تا بالاترين حد امکان مسايل گذشته را دنبال کنيم و همزمان با تمرکز بر تاب اوري تعاملات سازنده‌تري بين اعضاي گروه برقرار سازيم.

وي افزود: علاوه بر اين، دستيابي به واکسن و روش‌هاي درماني بازگشت پايدار فعاليت‌هاي اقتصادي را به همراه خواهد داشت. رييس دوره اي گروه ۲۴ با تاکيد بر لزوم هماهنگي جهاني براي حل مشکلات به ويژه در زمينه ويروس کرونا تصريح کرد: به عنوان يک گروه، ما بايد همواره از يک راه‌حل جهاني هماهنگ‌شده طرفداري کنيم تا اين اطمينان ايجاد شود که تمام کشورها بدون هيچ استثنايي به واکسن و درمان کم‌هزينه براي کويد۱۹ و کمک هاي مالي از جمله کمکهاي اضطراري بر مبناي نيازها و دلايل بشردوستانه دسترسي داشته باشند، به گونه‌اي که همه ما بتوانيم با اطمينان و بالاترين توان بالقوه، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را از سرگيريم.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اطمينان دارم که در اين دوران خدمت، ما قادر خواهيم بود سياست‌هايي را مبتني بر چشم‌انداز آينده و اهداف از پيش تعيين شده تدوين کنيم و به کشورهاي عضو کمک کنيم بر اين بحران بي‌سابقه و شرايط آسيب‌زاي کنوني غلبه کنند. برنامه‌هاي مشترک ما بر اهداف بهبود اقتصادي در دوران پس از همه‌گيري، چگونگي برقراري ثبات مالي و به ويژه، مديريت بدهي عمومي متمرکز خواهند بود.

در ‌پايان، مايلم مراتب عميق تشکر خويش را به اعضاي گروه به خاطر فرصتي که به من اعطا کردند تا به عنوان رييس گروه به خدمت بپردازم، ابراز کنم. گفتني است، گروه ۲۴ به منظور ايجاد هماهنگي و پيشبرد مواضع کشورهاي درحال توسعه در قلمروهاي پولي و توسعه مالي در اواخر سال ۱۹۷۱ ايجاد شد.

  •