تغيير راهبرد توسعه، نياز اساسي کشور است

تاریخ انتشار : 1400/07/28

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: اولين گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه۱۴۰۱، اين است که راهبرد توسعه بايد تغيير کند. اجازه ندهيم منابع درجايي قرار گيرد که منجر به افزايش رشد اقتصادي نشود.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از مهر، سيد مسعود ميرکاظمي در شانزدهمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اشاره به اينکه تغيير راهبرد توسعه نياز اساسي کشور است، گفت: تغيير در راهبرد توسعه اولين گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۱ بوده و منابع بايد در جايي قرار بگيرد که منجر به افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي شود.

وي با اشاره به راهبرد توسعه‌اي نادرست در چند دهه گذشته افزود: مأموريت سازمان برنامه و بودجه کلان نگري در کشور است. علي رغم سرمايه‌گذاري سنگين که در بخش توليد و خدمات شد به دليل در نظر نگرفتن شرايط رقابتي و ساير مولفه‌ها، منجر به توليد ملي، رشد اقتصادي و افزايش بهره وري نشد.

معاون رييس جمهور با اشاره به اينکه تغيير راهبرد توسعه نياز اساسي کشور است، گفت: اولين گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۱، اين است که راهبرد توسعه بايد تغيير کند. اجازه ندهيم منابع در جايي قرار بگيرد که منجر به افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي نشود.

رييس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: براي اصلاح راهبرد نادرست گذشته، بخش‌هايي به بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ اضافه شد که در بردارنده توجه به خوشه‌ها و زنجيرهاي صادراتي است به گونه‌اي که حمايت‌هاي مالي و يارانه‌هايي که تخصيص مي‌يابد در راستايي باشد که اين واحدها به بازارهاي صادراتي وصل بشوند.

معاون رييس جمهور جايگاه استان و شهرستان‌ها را در تغيير راهبرد توسعه مهم ارزيابي کرد و گفت: روش‌ها و فرآيندهايي که در استان‌ها وجود دارد روش سنتي است و لذا رويه گذشته بايد تغيير کند تا واحد کوچک توليدي نه تنها نيازهاي داخلي را تامين کنند بلکه به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني وصل بشوند.

رييس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: بايد جلساتي مستمر با معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري برگزار شود و از طريق صندوق توسعه ملي و منابع تبصره ۱۸ به پروژه‌هاي ملي، دانش بنيان و ارزآور کمک شود.

وي با بيان اينکه به اصلاحات در زمينه نحوه سرمايه‌گذاري‌ها نياز داريم، تصريح کرد: رشد اقتصادي وقتي صفر است نبايد مصرف انرژي بالا باشد. در دنيا هم شاخص افزايش تقاضا و مصرف رشد اقتصادي است. علي رغم اين که مصرف انرژي بسيار بالاست توليد ملي افزايش نيافته و اين چرخه نبايد تدوام داشته باشد بايد در استان‌ها و روساي سازمان و شوراهاي اقتصادي به اين جهت‌گيري‌ها توجه کنند که خوشه صادراتي و توليدي را شکل بدهند که منجر به صادرات و ارزآوري براي کشور شود، همچنين توجه به تعاون يکي ديگر از موضوعاتي است که بايد در شکل‌دهي زنجيره‌هاي صادراتي اهميت داده شود.

وي با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تصريح کرد: در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ جهت گيري‌ها به گونه‌اي تغيير يافته که ريل سرمايه‌گذاري به گونه‌اي است که علاوه بر کمک صندوق توسعه ملي، بخش خصوصي در پروژه‌هاي ملي سرمايه‌گذاري کنند و کشور به سمتي حرکت کند که رشد توليد و ارزش افزوده ايجاد شود اگر در اين چارچوب حرکت کنيم و بازنگري دقيق و علمي صورت بگيرد افق روشن براي کشور ترسيم خواهد شد.