تأمین مالی پروژه های پایتخت و کلانشهرهای کشور در اولویت بانک شهر

تاریخ انتشار : 1395/04/29

مشروح خبر

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد تاثیر بانک شهر در تسریع پروژه های عمرانی در تهران و سایر شهرهای کشور هستیم، تصریح کرد: مشارکت در ساخت خطوط مختلف مترو تهران از مهم‌ترین اقدامات این بانک در پایتخت است که با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی هوا و افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان در حال انجام است.

پورزرندی با بیان اینکه افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان و توسعه و آبادانی شهرها را به عنوان محور فعالیت‌های بانک شهر قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون بیشتر جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند، شهرداری‌ها برای پیشرفت در پروژه‌های شهری نیاز به چنین بانکی داشتند تا حمایت مالی لازم را از آنان انجام دهد.

مدیرعامل بانک شهردر پایان با تاکید بر اینکه این بانک درمیان 5 بانک برتر کشور قرار دارد، گفت: بیش از 90 درصد منابع بانک شهر درحال حاضر از سوی شهروندان تامین می‌شود.