سرمایه 3 بانک دولتی افزایش یافت

تاریخ انتشار : 1395/12/18

مشروح خبر


به گزارش افکارنیوز، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش سرمایه 3 بانک دولتی با وجود مخالفت های بسیار زیاد اظهار داشت: افزایش 50 هزار میلیارد ریالی سرمایه سه بانک دولتی سپه، ملی و کشاورزی کار درستی است، چراکه بانکها در شرایط فعلی به علت محدودیت منابع و عدم وصول مطالبات خود از دولت و مردم نمی توانند به حمایت از تولید بپردازند.

وی افزود: بنابراین شرایط کنونی بهترین موقعیتی است که بتوانیم به بانک ها با افزایش سرمایه کمک کنیم.

لاهوتی در تشریح قانون مصوب شده افزایش سرمایه 3 بانک دولتی مذکور گفت: افزایش سرمایه 3 بانک دولتی از محل فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات، وزارت تعاون و سرمایه های بانک توسعه تعاون و پست‌بانک از جمله راهکارهای ارائه شده در راستای تحقق قانون مصوب شده روزگذشته در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین خود بانک ها مکلف شدند 40 درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند، اگر بانک ها اموال مازاد خود را نفروشند از سال اول 25 درصد و سالهای آتی به طور سالیانه 3 درصد مالیات به آنها تعلق می گیرد.

لاهوتی در پایان تأکید کرد: ما تلاش می کنیم تا سرمایه بانکها را به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش دهیم، درحالی که مخالفان تنها بر روی فروش اموال بانکها تأکید کرده و به نظرم مخالفت آنها در این زمینه ضرورتی ندارد و کار ما درست بوده است.