دویچه بانک آلمان خدمات کلرینگ چک برای خاورمیانه را متوقف می کند

تاریخ انتشار : 1396/01/08

مشروح خبر


به گزارش رویترز، با روی آوردن مشتریان و شرکت ها به راههای پرداخت دیجیتال و همچنین تا حدی به علت نگرانی بانک ها و نهادهای قانونی از کلاهبرداری و پولشویی، استفاده از چک در سطح جهان در حال کاهش بوده است. فعالیت بانکی با چک در سال 2014 تنها 6 درصد از معاملات غیرنقدی جهان را به خود اختصاص داد اما در خاورمیانه چک ها متداول تر هستند و معمولا برای معاملات بزرگ مثلا در بخش مسکن به کار می روند.
به گفته منابع آگاه از موضوع، دویچه بانک به وام دهندگان در خاورمیانه که حساب بانکی دویچه بانک را ندارند گفته که از ماه آوریل دیگر چک ها به یورو را کلر نمی کند.
این اقدام همزمان شده است با گام های دیگری که این بزرگترین وام دهنده آلمان برای کاهش شمار مشتریانش در سطح جهان برداشته و قصد دارد در قالب طرح تجدیدساختار برای تحول فعالیت بانکی و افزایش سرمایه، سختگیرانه تر عمل کند.
دویچه بانک اعلام کرده که ارائه خدمات کلرینگ چک را برای مشتریان با فعالیت پایین در سطح جهان کاهش داده است. این بانک همچنین اعلام کرده که در حال توقف تدریجی عملیات کلرینگ چک در سطح جهان و جایگزین کردن آن با یک شیوه جدید پرداخت جهانی است.
به گفته منابع آگاه، بانک آلمانی 'کامرتزبانک' نیز پیش از این در ماه دسامبر به مشتریانش در منطقه خلیج فارس گفته که دیگر کارهای بانکی معاملات آنها به یورو را انجام نمی دهد.