حمایت از تولید و اشتغال اولویت اصلی بانک رفاه است

تاریخ انتشار : 1396/02/25

مشروح خبر

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدعلی سهمانی در نخستین همایش سراسری مدیران صف و ستاد این بانک در سال جدید با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال » افزود: مسئله اقتصاد، بهبود معیشت جامعه و رشد اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی در کشور برخوردار است. بنابراین بانک رفاه حمایت ویژه ‌ی از حوزه تولید و اشتغال خواهد داشت.
مدیرعامل بانک رفاه حمایت اعتباری، تسهیلاتی و مطالباتی را از جمله اقدامات بانک در این زمینه برشمرد و گفت: مسئله تولید و اشتغال کشور حل نخواهد شد، مگر اینکه در تامین مالی آن که توسط بانک‌ها و از جمله بانک رفاه صورت می گیرد، تسهیل صورت گیرد. براین اساس هدف اصلی بانک رفاه تسهیل امور مربوط به حمایت از تولید و اشتغال خواهد بود.
وی کارنامه اقتصادی دولت را مطلوب ارزیابی کرد و افزود : عملکرد اقتصادی دولت در خصوص کنترل تورم، افزایش رونق و رشد اقتصادی، تثبیت بازارها و ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ارز، کالا و خدمات مطلوب بوده است.