جزییات ابلاغیه جدید بانک مرکزی

تاریخ انتشار : 1396/03/22

مشروح خبر


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در ماده ۸ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تصریح شده است: موسسه اعتباری می تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانت نامه‌های صادره از سوی صندوق های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با بانک های عامل جهت تامین تسهیلات و تعهدات است) به عنوان وثیقه اقدام نماید.
یادآور می‌شود، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و مهمترین هدف آن صدور ضمانت نامه برای پوشش کسری وثایق اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک است.
هم اکنون سقف ضمانت نامه‌های صادر شده این صندوق برای صنایع کوچک ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده که ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش می دهد. این مبلغ در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۵ درصد اصل و سود تسهیلات است.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون با ۱۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری تفاهم نامه همکاری امضا کرده که صاحبان صنایع کوچک می توانند از مزایای این تفاهم نامه ها، بهره‌مند شوند.
از ابتدای سال ۹۶ نیز، تمام فرایند صدور ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.