گواهی سپرده 20 درصدی به معنای شکست اجرای سیاست نرخ سود نیست

تاریخ انتشار : 1396/12/12

مشروح خبر


به گزارش عصر جمعه ایرنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، «پیمان قربانی» در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادها درخصوص عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده های بانکی با اجرای بسته سه ضلعی تدابیر ویژه که از 28 بهمن ماه امسال اجرایی شد، اظهار داشت: سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغییر های بنیادین را مدنظر قرار می دهد.
وی گفت: بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را صادر کرد و به آنها اجازه داد از 28 بهمن ماه سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد اقدام کنند.
قربانی اظهار داشت: البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس بسته سه ضلعی انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی در راستای بسته التهاب زدایی به اجرا در آمد.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این اقدام ها را انجام نمی داد، التهاب ها و جو روانی ناشی از آن سبب می شد سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می شد.
قربانی با تاکید بر اینکه طرح تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بسته پولی کوتاه مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر 10درصد برای سپرده های جدید، از 11 شهریور ماه سال جاری اجرایی شد، خاطر نشان کرد: اجرای این مصوبه نه فقط به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر قرار داده بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را بکار می گیرد و بر همین اساس پس از التهاب های بازار بسته ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت.
قربانی تاکید کرد: تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی شد التهاب در بازار ارز آثار مخرب داشت.
وی با بیان اینکه مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نه تنها گامی برای تناسب بخشی نرخ ها، بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده ها بود که بر اساس آن 10 واحد درصد از سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل شد، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی 20 درصدی در نظر گرفته شد.
وی در پایان تاکید کرد: سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و ملاحظات ایجاد می کرد تا بانک مرکزی طرح تدابیر را برای مدیریت بازار ارز اجرایی کند.
مهلت خرید گواهی سپرده 20 درصدی 20 اسفند به پایان رسید، اما پیش فروش سکه و صدور گواهی سپرده ارزی باپرجاست. بنابراین با پایان یافتن مهلت خرید اوراق گواهی سپرده ریالی 20 درصدی، متقاضیان می‌توانند نقدینگی خود را در پیش فروش سکه یا اوراق گواهی ارزی بکار گیرند.