سرفصل هاي گزارش هاي امکان سنجي بانک تجارت

تاریخ انتشار : 1397/03/02

بانک تجارت سرفصل هاي مورد نظر خود در گزارش هاي امکان سنجي طرح ها و پروژه ها را اعلام کرد.
اين بانک در پاسخ به استعلام کانون در اين باره 5 سرفصل زير را به عنوان اهم عناوين مورد نياز گزارش هاي امکان سنجي ، اعلام کرد که به استثناء سرفصل پنجم با عنوان " بررسي اعتباري شامل، پيشينه اعتباري مشتري در بانک تجارت و ديگر بانک هاي، وثائق نزد بانک، بررسي ذي نفع بودن واحد و مشتريان مرتبط و گردش شش ماهه حساب ها " که در اختيار خود بانک است، چهار سرفصل زير مي بايد در تهيه گزارش هاي امکان سنجي طرح ها مورد توجه مشاوران عضو قرار گيرد:
1- کليات طرح شامل مشخصات، پيشينه متقاضي، سهامداران، گروه هاي تابعه و وابسته، و اموال غير منقول.
2- بررسي فني و عملياتي شامل، محل فعاليت، منابع انساني، مجوز ها و گواهي نامه ها، مشخصات فني خطوط توليد و محصول و ظرفيت سنجي فني طرح.
3- بررسي اقتصادي، شامل، نوع و نحوه خريد مواد اوليه، بسته بندي، قطعات يدکي، چگونگي فروش محصول، سياست هاي خريد و فروش داخلي و خارجي، رقباء و برنامه هاي گسترش بازار محصول.
4- بررسي و تحليل مالي شامل برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري کل طرح و نحوه تأمين مالي آن، نسبت هاي اهرمي، نقدينگي، فعاليت، سودآوري، سرمايه گذاري، تحليل منابع و مصارف.