تلاش ۴ کشور براي بازگشت ايران به ليست سياه FATF

تاریخ انتشار : 1397/05/10

سفير ايران در انگليس گفت: اگر ايران نتواند درباره FATF به يک جمع بندي مناسب دست يابد ممکن است با دست خودمان نظام بانکي و مالي را دچار تحريم هاي تحميلي کنيم.

به گزارش ايبِنا، حميد بعيدي نژاد با بيان اينکه موضوع FATF امروز به عنوان يکي از اولويت هاي سياست اقتصادي کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است، گفت: خوشبختانه پس از بحث هاي زيادي که درباره FATF صورت گرفته مفاهمه بيشتري بين مخالفان و موافقان شکل گرفته و روز به روز بسياري از مطالب روشن شده که اميدوارم اين روشنگري ما را به تصميم بسيار مناسب رهنمون کند.

سفير ايران در انگلستان، افزود: در مجلس FATF  به صورت شفاف و کارشناسانه مورد بحث قرار گرفته که با اهميت موضوع اميدوارم که تصميم مقتضي اتخاذ شود. وي با بيان اينکه نگراني که امروز وجود داشته اين است که مبادا دچار خود تحريمي شويم، ادامه داد: برجام با مشکلاتي مواجه شده و آمريکايي ها تحريم هاي دو جانبه خود را عليه ايران اعمال مي کنند، بنابراين اگر ايران نتواند درباره FATF به يک جمع بندي مناسب دست يابد ممکن است به اين موضوع منجر شود که با دست خودمان نظام بانکي و مالي را دچار تحريم هاي تحميلي کنيم.

بعيدي نژاد که با خبرگزاري خانه ملت گفتگو مي کرد، يادآور شد: در جلسه آخري که در پاريس انجام شده آمريکا، اسراييل، عربستان و آرژانتين تلاش زيادي کردند که ايران را دوباره به ليست سياه بازگردانند. سفير ايران در انگلستان افزود: خوشبختانه کشورهايي که ارتباطات خوبي با ايران دارند با تلاش هاي اين ۴ کشور مقابله کردند.

وي تصريح کرد: در نهايت اجلاس تصميم گرفت که زمان سه ماهه به ايران دهد تا ايران به جمع بندي نهايي برسد که اميدوارم با اين بحث هاي کارشناسي به يک تصميم متعادل و مناسبي برسيم تا نظام مالي و بانکي کشور بتواند از امکاناتي که در سطح جهاني وجود دارد بهره مند شود.

  •