دانشجويان خارج از کشور نگران تامين ارز نباشند

تاریخ انتشار : 1397/05/14

معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان از مذاکره با بانک مرکزي براي تامين ارز دانشجويان ايراني دانشگاه هاي خارج از کشور خبر داد و گفت: دانشجويان خارج از کشور نگران تامين ارز نباشند.

مجتبي صديقي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا افزود: براي جلوگيري از ايجاد خدشه در ارتباط هاي بين المللي دانشگاه هاي مهم با توجه به شرايط تحريم تمهيداتي دنبال مي شود.
وي درباره اقدامات مقابله اي وزارت علوم درباره با تحريم ها اظهار داشت: عرصه مقابله با تحريم ها به طور قطع عرصه علمي و بين المللي است و تلاش مي شود تا دانشگاه هاي داخلي حيات علمي و انتشارات خود را در سطح بين المللي داشته باشند و روابط خود را هم با دانشگاه هاي خارجي دنبال مي کنند. 
وي با بيان اين که «هر مشکلي يک سري محدوديت ها ايجاد مي کند» از تلاش براي تداوم حضور استادان ايراني در عرصه هاي بين المللي و کنفرانس ها و انتشار مقالات آنها در مجلات مختلف خارجي و پيگيري تحقيقات مشترک با دانشگاه هاي مختلف خبر داد. 
صديقي درباره محدوديت هاي تامين ارز دانشجويان هم گفت: در عرصه ارز با توجه به تمهيدات صورت گرفته کارها دنبال مي شود اما طبيعتا در اينجا هم محدوديت هايي وجود دارد.
وي به تاکيد بر اينکه وزارت علوم براي استفاده دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از کشور امکان انتقال به داخل را فراهم مي کند ، افزود: اين آمادگي وجود دارد که با هزينه کمتر و با شرايط مساوي يا بهتر اين دانشجويان بتوانند در دانشگاه هاي داخل کشور مشغول به تحصيل شوند.
صديقي گفت: اين تسهيلات براي دانشجويان مقطع کارشناسي تا دکتري پيش بيني شده و تاکيد ما اين است که به دليل مشکلات و محدوديت هاي ارزي دانشجويان تا حد امکان از اين امکان انتقال استفاده کنند.
وي درباره تامين ارز دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از کشور هم گفت: از ابتداي سال ، مذاکره با بانک مرکزي براي تامين ارز اين دانشجويان در حال انجام است اما محدوديت ها وجود دارد.
«دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رييس جمهوري آمريکا بر سر کار آمده است، هيجدهم ارديبهشت ماه خروج از توافق هسته اي برجام را اعلام و دستور بازگشت تحريم ها در دوره 90 و 180 روزه را صادر کرد. 
مباحث علمي همواره به عنوان يکي از موارد مطرح در اعمال تحريم ها عليه کشورمان بوده است.