نرخ فروش ارز صرافي ها بايد يک درصد بالاتر از نرخ سامانه سنا و نيما باشد

تاریخ انتشار : 1397/05/22

صرافي ها تنها سه روز مي توانند حواله هاي ارزي را نگه دارند

آمار و بررسي ها حاکي از اين موضوع است که تعداد صرافي هاي تهران با مجوز بانک مرکزي افزايش يافته است و تعداد اين صرافي ها به 640 صرافي رسيده است اين صرافي ها موظف اند که حواله هاي ارزي خريداري شده بر حسب نرخ مندرج در سامانه سنا يا نيما به واسطه ساير صرافي هاي معتبر و بانک هاي عامل را ظرف مدت سه روز بفروش برسانند، ناگفته نماند نرخ فروش ارز صرافي ها بايد حداکثر يک درصد بالاتر از نرخ سامانه هاي نيما و سنا باشد.

نرخ فروش ارز صرافي ها بايد يک درصد بالاتر از نرخ سامانه سنا و نيما باشد/ صرافي ها تنها سه روز مي توانند حواله هاي ارزي را نگه دارند

به گزارش پايگاه خبري "بااقتصاد"، بسياري از فعاليت‌هاي صرافي‌ها که از فروردين ماه سال جاري متوقف شده بود با رونمايي از بسته جديد ارزي دولت دوباره آغاز شد و صرافان نقش پُررنگ‌تري در بازار مبادلات ارزي پيدا کردند. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد تعداد صرافي‌هاي مجاز در اين مدت افزايش يافته است.

حاصل جديدترين بروزرساني فهرست صرافي‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي نشان مي‌دهد که ۶۴۰ صرافي، مجاز به فعاليت در بازار ارز هستند؛ بر اين اساس در مقايسه با سال گذشته ۲۲ صرافي ديگر به جمع صرافي‌هاي داراي مجوز پيوسته‌اند. اين در حالي است که در ابتداي سال ۹۶ تعداد صرافي‌هاي مجاز ۴۱۹ مورد و در ابتداي سال ۹۵ اين تعداد ۳۹۶ مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسيس صرافي‌ها در کشور دارد.

از سوي ديگر برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته و از ابتداي امسال بيش از ۱۰۰ صرافي غيرمجاز توسط نيروي انتظامي پلمپ شده است. همچنين همزمان با اجراي بسته جديد ارزي جلوگيري از فعاليت صرافي‌هاي غيرمجاز تشديد شده است و در همان روز آغاز اجراي بسته تعدادي از اين صرافي‌ها پلمپ شدند.

براساس بخشنامه جديد بانک مرکزي به صرافي‌ها، خريد و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌هاي ارزي در چارچوب مقررات ارزي بر مبناي نرخ بازار صرفا از طريق «سامانه نظام يکپارچه‌ معاملات ارزي (نيما)» مجاز است. همچنين صرافي‌هاي مجاز معتبر موظفند حواله‌هاي ارزي خريداري شده از صادرکنندگان را در سامانه نيما راسا و يا به واسطه ساير صرافي‌هاي معتبر و بانک‌هاي عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاري به فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافي‌هاي مجاز معتبر حداکثر يک درصد بالاي نرخ خريد مندرج در سامانه «نيما» و «سنا» خواهد بود.

با توجه به قوانين جديد خريد و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزيي بر مبناي مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها) توسط صرافي‌هاي مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذير است و کليه صرافي‌هاي مجاز معتبر مي‌توانند نسبت به خريد ارز به صورت اسکناس با رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولشويي اقدام کنند.

براين اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافي‌هاي مجاز معتبر بابت مصارف ارزي خدماتي با رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولشويي مجاز است و صرافي‌هاي مجاز معتبر مي‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌هاي ارزي خريداري شده را تبديل به ارز کرده و به صورت اسکناس براي مصارف خدماتي به فروش رسانند. همچنين کليه هزينه‌هاي نقل و انتقالات و تبديلات ارزي به عهده مشتري خواهد بود.