سياست‌هاي ارزي کشور را از لبه پرتگاه دور کرد

تاریخ انتشار : 1397/08/15

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه ما در لبه پرتگاه بوديم و بايد سياست هاي ارزي را اعمال مي‌کرديم، گفت: ترامپ بسيار کوچک‌تر از آن است که ملت و مردم بزرگوار ايران را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، در مراسم توديع و معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت محمد شريعتمداري وزير فعلي کار، رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به سابقه خدمت خود دراين وزارتخانه گفت: در طول اين مدتي که صدارت اين وزارتخانه را برعهده داشتم حوادثي رخ داد که خارج از اراده ما بود که اولين آن را مي‌توان در حوزه سياست خارجي دانست.

وي با بيان اينکه عدم قطعيت در اقتصاد و پمپاژ ياس و نااميدي از نخستين آثاري بود که سياست خارجي در اين وزارتخانه گذاشت، ادامه داد: تا پيش از آن در بسياري از شاخه‌هاي صنعتي ما داراي رشد متناسبي بوديم و روند طبيعي را در اقتصاد داشتيم و ‌آنچه اين روزها به عنوان بحران ناکارآمدي از آن نام مي‌برند اصلاً وجود نداشت.

شريعتمداري افزود: محدوديت‌هايي در اقتصاد کشور ايجاد شد و نرخ ارز روند رو به رشد گرفت با اين حال دولت تصميم گرفت ترمزدستي قيمت ارز را بکشد که تصميمي راهبردي بود و روند لجام گسيخته قيمت ارز را کنترل کرد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: امروز پس از چند ماه انتقاداتي به سياست‌هاي ارزي مي‌شود اما متاسفانه به اين موضوع توجه نمي‌شود که ما در آن ايام در لبه پرتگاه بوديم و بايستي چنين تصميماتي اتخاذ مي‌کرديم.

وي افزود: امروز با دو نوع ارز 4200 توماني که براي کالاهاي اساسي و مواد اوليه هست و ارز 7500 توماني براي باقي کالاها مواجه‌ايم. هرچند اين رقم‌ها با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت دارد.

وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش و واردات کالا گفت: ما سعي کرديم دراين زمينه ماموريت‌ها بين وزارتخانه‌هاي مختلف تقسيم شود تا کارها در مسير درستي پيش برود تا بتوان بر آن کنترل و نظارت بيشتري داشت. امروز در شرايط تحريم بايد در ابعاد گوناگون براي تسهيل امور توليد گام‌هاي اساسي برداشته شود.

وي افزود: امروز کشور به توليد نياز دارد. اگر قطعه‌اي در خط توليد از بين مي‌رود بايد توليدکننده بتواند با يک تلفن آن را دريافت کند و نبايد در صف واردات قرار بگيرد. ما امروز نيازمند آن هستيم تا مجموعه‌اي از فعاليت‌ها با مکانيزم بدون انتقال ارز صورت بگيرد.

شريعتمداري تصريح کرد: ما در گذشته راهکاري تحت عنوان حساب باز داشتيم که بين توليدکنندگان در داخل و شرکاي آنها در خارج برقرار بود اما امروز اين روند کاملاً متوقف شده انتظار داريم مجدداً احيا شود.

وي در خصوص تهديدات آمريکا و آغاز تحريم‌ها گفت: ترامپ بسيار کوچکتر از آن است که ملت و مردم بزرگوار ايران را متوقف کند. امروز بسياري از فعالان اقتصادي حاضرند که با تمام توان کار کنند و ما بايد شرايط آن را فراهم کنيم.