لاريجاني: شرايط براي نظام بانکي بايد تسهيل شود

تاریخ انتشار : 1397/08/27

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با روساي بانک هاي خصوصي و دولتي گفت: با توجه به شرايط تحريمي و تلاش بانک ها براي مقابله با آن، بايد شرايط براي نظام بانکي تسهيل شود.

به گزارش شنبه شب ايرنا از خانه ملت، نشست مشترک علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با روساي بانک هاي دولتي و خصوصي با هدف بررسي مشکلات نظام بانکي کشور امروز برگزار شد.
در اين نشست که در تالار آئينه ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد، برخي از مشکلات بانک ها از جمله وضعيت معوقات بانکي، نحوه واگذاري املاک و اموال، نحوه نظارت دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد بانک ها، نحوه تخصيص ارز و مقررات و پيرامون بانک ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
لاريجاني در اين ديدار با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوي روساي بانک ها درباره نحوه عملکرد دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد نظارت بانکي، گفت: يکي از مطالب مطروحه در نشست امروز شرايط نظارت دستگاه هاي نظارتي و بازرسي بر عملکرد و اقدامات بانک ها است، حال اين موضوع مطرح مي شود که با توجه به شرايط تحريمي و تلاش بانک ها براي مقابله با آن، بايد شرايط براي نظام بانکي تسهيل شود.
وي ادامه داد: در اين رابطه به نظر من روساي بانک هاي دولتي و خصوصي بايد پيشنهادات خود را ارائه کنند تا چارچوبي براي شرايط کنوني مدون شود تا دستگاه هاي نظارتي و بازرسي بر اساس چارچوب و قواعد جديد بر عملکرد بانک ها نظارت کنند.