بازتاب سه تصميم مهم شريعتمداري در وزارت کار

تاریخ انتشار : 1397/08/29

شريعتمداري از زمان حضورش در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي سه تصميم مهم گرفته است؛‌ تصميماتي که در همين مدت کوتاه بازتاب گسترده‌اي را در بين عموم مردم و جامعه مخاطب اين وزارتخانه به دنبال داشته است.

به گزارش ايسنا، در روزهاي اخير بازتاب انتشار اسامياعضاي هيات مديره شرکتهاي تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ضرب الاجل يک هفته‌اي براي حذف مديران چند شغله از هيات مديره شرکتهاي تابع تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي موجي از اميدواري را در ميان آحاد جامعه و گروههاي مختلف به ويژه کارگران به راه انداخته است. اين  وعده‌اي بود که شريعتمداري هنگام اخذ راي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي داد و گفت که در صورت تصدي، کليه معاملات در صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي را شفاف‌سازي و به طور مکشوف در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

او اصل شفافيت و فسادستيزي را جزو برنامه‌هاي اصلي رئيس‌جمهور برشمرد و اعلام کرده بود که خود را مکلف به ايجاد شفافيت به عنوان پايه برخورد با فساد مي‌داند و تمام اهتمام خود را براي اجراي شفافيت در وزارت کار به کار مي‌گيرد. وزارت کار هم با انتشار ليست اعضاي هيات مديره شرکتهاي تابعه وعده وزير را عملي کرد، اسامي مديران را در دسترس عموم قرار داد و اعلام کرد که اطلاعات منتشره را به صورت مداوم تکميل و به روزرساني خواهد کرد.

در اين رابطه هادي ابوي ـ فعال حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ايسنا، ضرب الاجل يک هفته‌اي وزير کار براي حذف مديران چند شغله را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: در مباحث مديريتي و علم مديريت، تجربه و عمل حرف اول را مي‌زند و از آقاي شريعتمداري به عنوان فردي اجرايي، فني و کارکرده در بخشهاي مختلف صنعتي و مديريتي انتظار مي‌رود تا در جهت عمل به وعده‌ها گام بردارد.

او مي‌گويد: در حوزه کارگري آنچه که اکنون از وي مي‌بينيم، به طور نسبي تحقق يافته و اقداماتي که از زمان شروع به کار در وزارتخانه به دست گرفته تاحدودي محقق شده است. شريعتمداري در اولين گام اسامي اعضاي هيات مديره و مديران چند شغله در شرکتهاي تابعه وزارت کار را منتشر کرد و در گام دوم به مديران عامل سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي دستور داد که ظرف مهلت يک هفته ليست مديراني که بايد حذف شوند، تهيه کنند و پيگير اين کار است.

ابوي مي‌افزايد: بارها درخواست ‌کرديم اسامي هيات مديره "شستا"را علنا منتشر کنند ولي گوش شنوايي نبوده است و اگر امروز چنين اتفاقي را شاهد هستيم، نشان مي‌دهد که نمي‌توان مطالبه جامعه براي روشنگري و شفاف سازي را ناديده گرفت.

اين فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: زماني که شريعتمداري به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شد، او را براي تصدي اين وزارتخانه مناسب نمي‌ديدند و مي‌گفتند اشراف چنداني به حوزه کار و رفاه ندارد ولي عليرغم هجمه‌هايي که وارد کردند، او با شناخت کافي و مطالعه به اين حوزه وارد شد و در جلساتي که در بحث دستمزد و معيشت کارگران داشتيم، از حل موضوعات و دغدغه هاي کارگري استقبال کرد.

ابوي افزود: وزير کار در روز اولي که در وزارت کار مستقر شد، با گروههاي کارگري، کارفرمايي، بازنشستگان و تشکل‌هاي مردم نهاد تشکيل جلسه داد تا نشان دهد به تعامل با تشکل ها و شنيدن صداي گروهها و رعايت سه جانبه گرايي پايبند است و سومين گام را يک هفته بعد با تشکيل جلسه شوراي عالي کار برداشت و پيشنهاد ازسرگيري جلسات کميته دستمزد را خودمطرح کرد.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صفني کارگران با اشاره به نگاه مثبت وزير کار براي ترميم مزد کارگران ابراز اميدواري کرد که به اين خواسته به حق و قانوني کارگران تا قبل از پايان سال جامه عمل پوشانده شود.

ساير دستگاهها هم شفافيت را از خود شروع کنند

اقدام شريعتمداري هرقدر هم که به مذاق عده‌اي خوش نيايد، حرکتي است که در راستاي اصل شفاف‌سازي آغاز شده و مصداق بارز شفاف‌سازي و فسادستيزي است؛ دست کم بازتاب مثبت و گسترده اين تصميم در فضاي عمومي بيانگر درستي و به هنگامي اين اقدام در راستاي پاسخگويي به مطالبات به حق مردم براي ايجاد شفافيت هرچه بيشتر  بوده است. بر اين اساس شايسته است که صندوق‌ها و شرکت هاي تابع وزارت کار از حالا به دور از تمام مسايل سياسي توان خود را در جهت حمايت از سرمايه کارگران و ذينفعان خود به کار گيرند. ساير دستگاه ها،‌ سازمان ها و نهادها هم اين منش و روش را الگو قرار داده و از اختيارات خود به نحو شايسته بهره‌برداري و در راستاي اصل شفاف‌سازي در زيرمجموعه‌هاي خود حرکت کنند. سازمان بازرسي، نهادهاي اجرايي، دستگاههاي نظارتي، تقنيني و قضايي نيز بايد ضمن نظارت عالي بر اين جريان، اين مسير را تا رسيدن به سرمنزل مقصود و هدف نهايي همراهي و حمايت کنند.

هم اکنون اسامي اعضاي هيات مديره و مديران شرکت هاي تابع و زيرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعم از شستا (شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي)، صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد،‌ صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير، سازمان تامين اجتماعي و بانک توسعه تعاون در سايت رسمي وزارت کار قرار دارد.

شريعتمداري وزيري است که تاکنون نشان داده اهل تعامل و گفت وگو با همه گروه ها است، از انتقاد واهمه ندارد،‌ به وعده‌اي که مي‌دهد پايبند است، حرف ها و توصيه‌ها را مي‌شنود، اما تصميم آخر را خودش مي‌گيرد. او فردي اجرايي است که در دولت نفوذ بالايي دارد و در گروه هاي مخالف هم مقبوليت هايي براي مدارا دارد. اگر چه او در زمان تصدي‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در يک نشست خبري از انتشار اسامي دريافت کنندگان ارز دولتيانتقاد کرد و آن را به مثابه جنگ با بخش خصوصي دانست، اما با به دست گرفتن سکان وزارت کار نشان داد که در انتشار اسامي چندشغله‌هاي زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه متبوعش اصلا دست بسته نيست و بي پروا و الوعـده وفـا حرکت مي کند.