به فعالان اقتصادي منتخب تسهيلات ويژه مي‌دهيم

تاریخ انتشار : 1397/09/06

رييس کل گمرک ايران اظهار داشت: نگاه گمرک به موضوع صادرات و واردات نگاه حمايت از توليد است و باور دارم که دشمني بالاتر از بيکاري براي کشور ما وجود ندارد. بنابراين هر فرد يا سازماني که در راستاي اشتغال گام بردارد دوست کشور و هر سازماني که چوب لاي چرخ توليد مي‌گذارد حداقل مصلح و خيرخواه اين مملکت نيست.

 

مهدي ميراشرفي در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که چرا بسياري از توليدکنندگان از جمله قطعه‌سازان اقدامات گمرک مبني بر عدم همکاري در ترخيص واردات مواد اوليه و قطعات را آسيب زننده‌تر از تاثير تحريم‌ها مي‌دانند؟ گفت: البته بايد توجه داشت که گمرک سازماني نيست که بتواند محدوديت اعمال کند يا تسهيلات فراقانوني اعطا کند بلکه به عنوان سازمان مجري قوانين و مقررات اقدام مي‌کند. اما بنده شخصا عقيده دارم و مي‌پذيرم موردي که شما ذکر کرديد به نوعي دست و بال توليد را بسته و يا آن را محدود کرده است.

وي ادامه داد: البته نگاه گمرک به موضوع صادرات و واردات نگاه حمايت از توليد است و باور دارم که دشمني بالاتر از بيکاري براي کشور ما وجود ندارد. بنابراين هر فرد يا سازماني که در راستاي اشتغال گام بردارد دوست کشور و هر سازماني که چوب لاي چرخ توليد مي‌گذارد حداقل مصلح و خيرخواه اين مملکت نيست.

رييس کل گمرک ايران افزود: شما بايد اين انتظار را داشته باشيد که ما با استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي قانوني از توليد حمايت کنيم و موانع آن را برطرف کنيم تا بخش اعظم مشکلات اقتصادي و سياسي کشور نيز حل و فصل شود.

مير اشرفي در مورد تسهيلات گمرک به توليدکنندگان خوشنام گفت: ما در اين مورد بحث فعالان اقتصادي مجاز را داريم و در نظر داريم از اين پس براي فعالان اقتصادي منتخب تسهيلات بسيار ويژه‌اي از سوي گمرک اعطاء کنيم و به نظر بنده با اين کار مي‌توان افرادي که در مسير ناصواب هستند را به مسير درست هدايت کرد.