اصلاح ضروري نظام بانکي

تاریخ انتشار : 1397/09/06

عضو کميسيون برنامه مجلس با اشاره به تمهيدات دولت و مجلس براي مقابله با تحريم ها، از لزوم انجام اقدامات دفاعي مناسب در اين زمينه سخن گفت.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفتگو با ايبِنا با اشاره به تمهيدات مجلس و دولت براي کاهش اثر تحريم هاي اقتصادي، گفت: با توجه به اينکه در وضعيت جنگي از نظر اعمال تحريم هاي گوناگون قرار داريم بايد اقدامات دفاعي و تقابلي مناسبي را در دستور کار خود با برنامه مداري قرار دهيم.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه متاسفانه هنوز در کشور با وجود آغاز تحريم ها گارد مقابله با آنها به خوبي شکل نگرفته است، افزود: خوشبختانه اکنون مرکز پژوهش هاي مجلس برنامه هاي براي تقويت بنيه اقتصادي کشور و همچنين ساماندهي نظامات بانکي در نظر گرفته که بايد در تعامل با دولت زمينه اجراي آن فراهم شود.

وي با تاکيد بر اينکه اصلاح نظام بانکي در شرايط فعلي يکي از ضرورت هاي اصلي است، تصريح کرد: اصلاح نظام بانکي بايد در کنار برنامه مداري براي گسترش مراودات بانکي در شرايط تحريمي باشد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به تاکيد رييس مجلس در خصوص ضرورت فعال تر شدن تيم اقتصادي کشور در شرايط فعلي، گفت: اين نکته بيني بايد با هدف بهبود شرايط اقتصادي سرلوحه بانک مرکزي و وزارت اقتصاد کشور قرار بگيرد.

جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينکه در حال حاضر همه تراکنش هاي بانکي کشور ما از سوي بيگانگان رصد شده و براي آن نيز برنامه هاي تحريمي اعمال مي شود، افزود: بايد بتوانيم با در نظر گرفتن سازوکارهاي مشخص از اعمال نفوذ و حتي رصد آنها در اين حوزه ها جلوگيري کنيم.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه در خلال برنامه ريزي ها بايد بتوانيم اطمينان خاطر به کشورهاي خواهان مراوده با ايران بدهيم، تصريح کرد: بايد بتوانيم با استفاده از توان داخلي نيروي کنترلي بيگانگان بر اقتصاد و نظام بانکي را کاهش و حتي از بين ببريم.

  •