درآمد ارزي کشور بيش از ارز مورد نياز واردات است

تاریخ انتشار : 1397/09/21

يک کارشناس اقتصادي گفت: درآمد ارزي کشور بيش از ارز مورد نياز واردات است بنابراين مي‌توانيم نرخ ارز را کنترل کنيم.

کامران ندري  با بيان اينکه ارزش پول ملي بر اثر شوکي که از ناحيه تحريم ها به اقتصاد کشور وارد شد کاهش يافت، گفت: مسئله تورم در بلند مدت به رشد نقدينگي کمک مي‌کند و به دلايل تاريخي و ساز و کار پولي در اقتصاد کشور رشد نقدينگي ما از بقيه کشورها بيشتر بوده است.

وي گفت : در سال‌هاي اخير عامل رشد نقدينگي افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه به دليل صادرات نفتي تراز مثبت تجاري داريم، افزود: درآمد ارزي کشور بيش از ارز مورد نياز واردات است مي‌توانيم نرخ ارز را کنترل کنيم.

ندري گفت : پيش از تحريم ها اختلاف نظر بين اقتصاد دانان اين بود که نبايد نرخ ارز پايين نگه داشته باشد زيرا درجه رقابت پذيري کالاهاي داخلي کاهش مي يابد اما با تحريم ها براي تثبيت نرخ ارز با مشکل روبرو شديم.

وي افزود: افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت مزيتي براي کشور به ويژه شرکت هاي پتروشيمي و نفتي ايجاد کرد اما اين مزيت رقابتي با افزايش قيمت‌ها به مرور از بين مي رود و به گذشته باز مي‌گردد.

اين کارشناس اقتصادي گفت: استفاده از نرخ ارز يک ويژگي براي صادرات است و اين موضوع به فراهم شدن شرايط ديگر نيز نياز دارد.

ندري افزود: در صنايعي که با مشکل روبرو هستيم نبايد فقط با اتکا به کاهش ارزش پول ملي به صادرات بپردازيم.

وي گفت: اقتصاد دولتي و شبه دولتي با بهره‌وري بسيار پايين و محيط کسب و کار نامناسب از سرمايه گذاري در بخش توليد جلوگيري مي کند.

اين کارشناس اقتصادي افزود: نتيجه سياست هاي پوپوليستي اين است که سياست هاي دولت در کوتاه مدت به نفع مردم است اما در بلند مدت به ضرر آنها تمام مي شود.

ندري گفت: دولت ها براي جلب نظر راي دهندگان در کوتاه مدت سياست هاي حمايتي را اجرا مي کنند که در بلند مدت آثار مطلوبي براي جامعه ندارد .

وي افزود : به عنوان نمونه يارانه اي که مردم دريافت کردند اکنون با رشد نقدينگي موجب شده که قدرت خريد آنها کاهش يابد.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: استقلال بانک مرکزي و سياست هاي اين بانک نبايد متاثر از ملاحظات سياسي باشد .

ندري افزود : مقامات بانک مرکزي با استقلال اين بانک مي توانند بر کنترل تورم متمرکز شوند .