قيمت بنزين در سال آينده چقدر است؟

تاریخ انتشار : 1397/10/05

رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين توضيحاتي داد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت که در يک برنامه زنده تلويزيوني شرکت کرده بود، در سخناني درباره اينکه آيا قرار است قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين افزايش يابد؟ گفت: الان ما در بودجه هيچ پيش‌بيني‌اي براي اين کار نکرديم. يعني يک ريال از اين ۴۰۷ هزار ميليارد توماني که براي منابع‌مان ديديم يا آن ۱۴۲ هزار ميليارد توماني که در تبصره ۱۴ براي هدفمندي يارانه‌ها ديديم مرتبط با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيست. ولي اين مطالبه‌اي است که يک عده براي اينکه جلوي قاچاق گرفته شود دارند. چون الان به طور متوسط قيمت هر ليتر بنزين حدود ۵۲ تا ۵۴ سنت است ولي ما در ۱۲ سنت عمل مي‌کنيم. مردم مي‌گويند اگر قرار است با قيمت منطقه‌اي بنزين را قيمت‌گذاري کنيد حقوق ما را هم با آن نسبت دهيد که حرف درستي است و ما بايد بپذيريم به همين علت آسان نيست که ما بخواهيم در اين مورد تصميم بگيريم.

وي افزود: اگر بخواهيم اين ۵۲ سنت را قايل شويم چه براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ چه براساس نرخ ارز نيمايي بين ۷ تا ۸ هزار تومان ما اين مطالبه را از اقتصاددان‌ها داريم. مجوزش در قانون برنامه وجود دارد ولي ما الان در بودجه حتي يک ريال هم بابت ما به تفاوت‌ها نديديم. يارانه پنهان الان ۹۳۴ هزار ميليارد تومان است. يکي از بخش‌هايش هم همين است.

وي در پاسخ به مجري برنامه که گفت چطور ممکن است در چينين شرايطي که شما دنبال منابع جديد هستيد؟ گفت: اگر شما اصرار داريد که ما قيمت بنزين را گران کنيم چشم!

نوبخت در پاسخ به اينکه چرا در لايحه بودجه حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزايش پيدا کند در حالي که تورم ۵۰ درصد افزايش داشته گفت: براي تورم نرخ تعيين نکنيد. قيمت‌ها خود را تخليه کردند قرار نيست سال آينده هم به مقدار امسال نسبت به سال گذشته، قيمت‌ها افزايش پيدا کند ما سعي کرديم کاهش قدرت خريد را کم کنيم. البته الان فشاري به سبد مصرف خانوارها آمده و ما بايد به طرق مختلف آنها را جبران کنيم.

وي افزود: ما با ۱۴ ميليارد دلار قرار است با ارز ۴۲۰۰ تومان نيازهاي معيشتي مردم را براي ۲۵ قلم کالا تامين کنيم. اگر اين گونه حساب کنيم ما بيش از ۵۰ درصد داريم اين را انجام مي‌دهيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اينکه در لايحه چه اقداماتي براي کنترل تورم خواهيد کرد؟ گفت: ما بايد نظارت را بيشتر کنيم از همان سه مسيري که تورم در اقتصاد ما ظاهر مي‌شود آن را کنترل مي‌کنيم، يک بخش افزايش نقدينگي است. دولت بدهي‌هايش را به بانک‌ها بتواند پرداخت کند. بخشي ديگر فشار هزينه را از عوامل توليد کم مي‌کنيم تا بتوانيم به صورت وام‌هاي بلاعوض يا ارزان‌قيمت به واحدهاي توليدي کمک مي‌کنيم. ما سعي مي‌کنيم انتظارات تورمي را مورد توجه قرار دهيم.

وي در پاسخ به اينکه چرا امسال ۱۵ آذر بودجه را به مجلس نداديد؟ گفت: ما همان روز هم لايحه بودجه را با پيوست‌هاش تقديم مجلس کرديم. ما با توجه به محدوديت منابع به‌گونه‌اي بودجه را طراحي کرديم که بتوانيم که يک دوازدهم از ارزي که به صندوق توسعه واريز مي‌کنيم؛ برداشت کنيم به طوري که کف صندوق ۱۰ درصد شود.

نوبخت ادامه داد: بودجه دو ساله ديده شود هر چه ما به صندوق توسعه ملي بيشتر واريزي داشته باشيم شرايط بهتر خواهد بود ما ۲۷ هزار ميليارد تومان اضافه واريزي داشتيم که براي سال ۱۳۹۹ ديده شده است. ما نقشه راه تعيين کرديم، در سال جاري ما با واريزي به صندوق وابستگي به نفت را کم کرديم.

وي تاکيد کرد: ما براي افق دو ساله هم اصلاحاتي را انجام داديم گفتن اصلاحات آسان است ولي اجرا سخت است وقتي به سراغ جاهاي مختلف مي‌رويم با مقاومت‌هايي رو به رو مي شويم.

صحبت کردن از اصلاح ساختاري آسان است ولي بايد گفت از کجا؟ آموزش و پرورش؟ بهداشت و درمان؟ دفاعي؟ از کجا؟

وي اضافه کرد: گفته شد که بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد باشد يعني بگوييد شما چه ماموريتي قرار است انجام دهيد و قيمت تمام‌شده فعاليت‌ها چقدر است. براي آموزش و پرورش اين کار را کرديم. من براي آموزش و پرورش را مي‌گويم به ازاي هر دانش‌آموز يک ميليون بايد باشد اما الان ۳ تا ۴ ميليون تومان است ولي وقتي رييس‌جمهور اين موضوع را در مجلس گفت عزيزي به آن انتقاد کرد. همه بايد کمک کنند که اين اصلاح ساختاري انجام شود.

وي افزود: سال جاري ما ۲۷ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را در بودجه آورديم سال بعد ۲۱ ميليارد دلار است. يعني ۲۸ درصد وابستگي را به نفت کم کرديم اين اراده ما نبود اجباريست که شده است.

نوبخت افزود: ما بايد براي تقويت بودجه دفاعي ۵ درصد از بودجه عمومي را ببينيم يعني منابع عمومي به علاوه درآمدهاي اختصاصي. بودجه ما دو سقفي است و در سقف دوم ما اين را ديده‌ايم. اگر تحريم‌ها برطرف شود اگر از بابت فروش نفت يا روش‌هاي ديگر منابعي داشته باشيم سقف ديگري ديده‌ايم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره اشتغال و توليد نيز گفت: در سال جاري ۶۵ هزار ميليارد تومان براي اشتغال و توليد منبع قايل شديم اين عدد را براي سال آينده هم در نظر گرفتيم ولي قرار نيست که همينطور پول دهيم. ما با وزاراي مختلف تفاهمنامه امضا کرديم که فرصت‌هاي شغل‌هايي را به وجود آورند. براي يک ميليون و ۷۷ هزار فرصت شغلي براي سال آينده برنامه‌ريزي کرديم.

نوبخت تاکيد کرد: دولت به دنبال افرايش قيمت و به دست آوردن درآمد به هر قيمت نيست. ما مي‌توانيم آنچه که از مردم مي‌گيريم به مردم برمي‌گردانيم ما يک بسته جبراني انجام داديم و يک ريال از بودجه استفاده نکرديم. همه اين ها بايد با رعايت حال معيشت مردم باشد.

نوبخت در پاسخ به اينکه سقف معافيت مالياتي در سال آينده چقدر تعيين شده؟ اظهار کرد: ما اين رقم را در حد دو ميليون و ۷۶۰ هزار تومان تعيين کرده‌ايم. همان چيزي که براي سال جاري است براي سال آينده هم لحاظ کرديم. درآمدهاي مالياتي ۱۲۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است که نسبت به سال جاري که ۱۱۴ ميليارد تومان است چيزي حدود ۱۱ درصد رشد دارد.

وي در پاسخ شما چطور مي‌خواهيد در حالي که بيم رکود مي‌رود افزايش ۱۱ درصدي ماليات را هم داشته باشيد؟ اظهار کرد: به اندازه نرخ تورم عدد مالياتي را ۱۱ درصد افزايش داديم وقتي مي‌گوييد از نفت وابستگي را قطع کنيم تنها چيزي که مي‌ماند ماليات است و اقتصاد مقاومتي هم همين را مي‌گويد شما بايد هزينه‌ها را از ماليات‌ها بدهيد. دولت رعايت حال توليدکنندگان خود را مي‌کند و هيچ وقت راضي نيست براي افزايش درآمد ماليات را بالا ببرد. ما بايد رعايت حال توليدکنندگان را داشته باشيم. هميشه بايد نرخ تورم به علاوه رشد اقتصادي را در نظر بگيريم که مي شود يک کوشش مالياتي که بايد انجام شود.

وي ادامه داد: يکي از روش‌هايي که جلوي رشد نقدينگي را بگيريم اين است که اموال مازاد مديريت کنيم ولي اينکه چقدر امکان فروش باشد بحث‌هاي بعدي است.

نوبخت در پاسخ به اينکه آيا در سال آينده با کسري بودجه روبه‌رو خواهيم بود؟ گفت: آيا از سال ۹۲ تا الان ما يک ريال از بودجه را از طريق استقراض از بانک مرکزي کرده‌ايم؟ اوراق مشارکت و اسناد خزانه از بانک مرکزي نيست.

وي افزود: من قول به فرهنگيان دادم که تا پايان شهريورماه ۳۴۰۰ ميليارد تومان پاداش بازنشستگان را دهيم.  تلاشمان اين است که به‌گونه‌اي عمل کنيم که هيچ شوکي از اين جهت نداشته باشيم و به نظم پرداخت‌ها را انجام دهيم من متعهد ميشم با همين عدد ۴۰۷ هزار ميليارد توماني که الان هست اين موضوع را انجام دهيم. هميشه پيش‌بيني دولت قرين به صحت است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: من از بابت تمام مشکلاتي که ناشي از مسايل اقتصادي به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهي مي‌کنم ولي هيچ‌يک از اينها ناشي از بي‌توجهي کارگزاران مردم در دولت نيست. ما همه تجربه را استفاده مي‌کنيم که کمترين زحمت براي مردم ايجاد شود.