سيستم بانکي از شکاف درآمد و هزينه رنج مي‌برد

تاریخ انتشار : 1397/10/08

يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: وقتي ترمز سوداگري در بازار ارز کشيده مي‌شود هيجان و سوداگري در ساير بازارها نيز کاهش مي‌يابد و سيستم بانکي تبديل به امن‌ترين و بهترين مکان براي سپرده‌گذاران مي‌شود.

وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو با ايلنا در  مورد تاثير نزديک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکي بر اقتصاد کشور گفت: در سال‌هاي اخير نرخ بهره‌ واقعي مثبت بود و دليل آن نيز پايين بودن نرخ تورم بود که تا ۹.۶ درصد نيز کاهش يافته بود در حاليکه نرخ سود بانکي مصوب ۱۵ درصد بود يعني نرخ بهره حقيقي ۵ درصد مثبت بود. اما در حال حاضر تورم روند افزايشي به خود گرفته و احتمالا تا پايان سال به ۲۵ يا ۳۰ درصد نيز برسد.

وي ادامه داد: اگر  نرخ تورم مثلا ۲۵ درصد و نرخ سود در ۱۸ درصد تثبيت شود، در اين شرايط امسال و سال آينده نرخ بهره حقيقي منفي مي شود و سيستم بانکي امکان افزايش نرخ سود بانکي را ندارد چون نظام بانکي کشور از يک شکاف درآمد و هزينه رنج مي‌برد و توان پرداخت سودهاي بالاتر را ندارد.

 

شقاقي تصريح کرد: در نظر بگيريد؛ از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي کشور تقريبا ۱۴۵۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شبه پول است که از اين مقدار بالغ بر ۸۰۰ هزار ميليارد تومان آن نيز در قالب سپرده‌هاي مدت‌دار است. بنابراين سيستم بانکي در اين شرايط بايد ۳۰۰ هزار ميليارد تومان سود سپرده توزيع کند.

 

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي با بيان اينکه ۳۰ تا ۶۰ درصد طرف دارايي بانک‌ها غير واقعي است، افزود: طرف دارايي نظام بانکي منجمد، موهومي و غير واقعي است  در حالي که طرف بدهي‌هاي آن  که شامل سپرده‌هاي مردم است تماماً واقعي است و بايد سود آنها را پرداخت کند در واقع سيستم بانکي از اين شکاف درآمد و هزينه رنج مي‌برد که مي‌تواند موجب فروپاشي سيستم بانکي شود.

 

وي ادامه داد: از سويي افزايش نرخ سود موجب ايجاد رقابت ناسالم براي جذب سپرده ها بويژه از جانب بانک‌هاي بد مي‌شود و اين اقدام موجب مي‌شود تا بانک‌هاي خوب نيز از آنها پيروي کنند و چون  وضعيت ترازنامه بانک‌ها نامناسب است در نهايت به ضرر سيستم بانکي تمام مي‌شود.

اين اقتصاددان  کاهش نرخ سود واقعي و نرخ ارز را سياست مناسب ارزيابي کرد و افزود: خوشبختانه بانک مرکزي اين دو سياست را همراه هم اجرا مي‌کند، کاهش نرخ دلار از کانال ۱۶ هزار تومان به ۹ هزار تومان انگيزه خروج سپرده‌ها را به بهانه پايين بودن نرخ سود کاهش مي‌دهد چون وقتي ترمز  سوداگري در بازار ارز کشيده مي‌شود هيجان و سوداگري در ساير بازارها نيز کاهش مي‌يابد و سيستم بانکي تبديل به امن‌ترين و بهترين مکان براي سپرده‌گذاران مي‌شود.

شقاقي خاطرنشان کرد: بنابراين کاهش سوداگري در بازار ارز بهمراه کاهش نرخ سود به نوعي جلوي ضرر فراينده نظام بانکي را مي‌گيرد چون همان‌طور که ذکر کردم بانک‌ها ديگر توان پرداخت سود عظيم را ندارند و اين در واقع به نفع کل اقتصاد کشور است.