پيمان‌سپاري ارزي يعني تنبيه صادرکنندگان!

تاریخ انتشار : 1397/10/17

رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران معتقد است در شرايط فعلي که صادرکنندگان مي‌توانند به عنوان يکي از پايه‌هاي اصلي کمک به اقتصاد کشور مطرح شوند، سياست‌هاي ارزي اعمال شده براي آنها مشکل آفرين بوده و مانع از عملکرد درست آنها شده است.

عدنان موسي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: چند ماه پس از آغاز طرحهاي بانک مرکزي در رابطه با لزوم پيمان‌سپاري ارزي صادرکنندگان، مشکلات و خسارت‌هاي اين طرح روز به روز مشخص‌تر مي‌شود و در شرايطي که با اجراي سياستهاي حمايتي مي‌توان بخشي از مشکلات صادرکنندگان را حل کرد، به نظر مي‌رسد که سياستهاي اين چنيني بيشتر حکم تنبيه آنها را دارد.

به گفته وي قطعا رويکرد بانک مرکزي به سمتي نخواهد رفت که صادرکنندگان اقدامات خود را در حوزه توسعه فعاليت‌هايشان متوقف کنند، اما نياز است که در کوتاه‌مدت براي مشکلات به وجود آمده راه‌حلهاي جدي در نظر گرفته شود.

رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه يکي از مشکلات امروز اقتصاد ايران نبود نگاه مشترک ميان بخش خصوصي و نهادهاي دولتي در تعريف نيازهاي اقتصادي کشور است، در اين باره توضيح داد: قطعا هيچ صادرکننده‌اي مخالف بازگشت ارز به اقتصاد کشور نيست، اما اينکه چرخه اقتصادي چگونه تعريف شود، با اختلاف نظرهايي مواجه است. صادرکننده‌اي که در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري کرده است و بايد براي تامين حقوق کارگران خود برنامه‌ريزي کند، قطعا به دنبال اين نخواهد بود که ارز حاصل از صادرات خود را به ايران باز نگرداند.

موسي‌پور ادامه‌ داد: با اين حال بايد شرايطي که اقتصاد ايران در اين دوره زماني با آن مواجه است را به خاطر داشته باشيم. برخي از صادرکنندگان ما پول حاصل از صادراتشان را به شکل ريالي باز مي‌گردانند و برخي ديگر درگير عبور از تحريم‌ها هستند. از اين رو بايد يک همکاري مشترک ميان دو طرف شکل بگيرد تا امکان استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي موجود ايجاد شود.

وي خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي هر چه اوضاع براي صادرکنندگان سخت‌تر شود، قطعا اقتصاد ايران فرصت‌هاي موجود را از دست خواهد داد و ظرفيتهايي که در طول سالهاي گذشته به وجود آمده است، امکان بهره‌برداري پيدا نمي‌کنند. از اين رو اميدواريم که بانک مرکزي با تغيير در برخي از دستورالعمل‌ها امکان فعاليت کامل را به صادرکنندگان بدهد.

به‌ گزارش ‌ايسنا، چند روز قبل مهلت سه ماهه پيمان‌سپاري ارزي صادرکنندگان که از سوي بانک مرکزي اعلام شده بود به پايان رسيد. با توجه به اينکه هنوز برخي از صادرکنندگان ارز حاصل از فروش خود را به سامانه وارد نکرده‌اندبحث و چانه‌زني در اين رابطه ميان طرفين ادامه‌ دارد.

بانک مرکزي همچنين اعلام کرده است که صادرکنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات را براي واردات خود ثبت کرده و صرفا اين موضوع را در سامانه اطلاع‌رساني کنند.