کاهش سفته‌بازي در بازار ارز

تاریخ انتشار : 1397/10/22

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با استقبال از مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه تصويب مقررات بازار متشکل ارزي گفت: ايجاد اين بازار به تثبيت قيمت، افزايش ثبات و کاهش سفته بازي کمک خواهد کرد.

حسين سلاح ورزي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در خصوص ايجاد بازار متشکل ارزي اظهار داشت: حتما اين اقدام در ايجاد تعادل در بازار موثر و قابل تقدير است و در راستاي وظايف بانک مرکزي است.

وي تاکيد کرد: ايجاد بازار متشکل ارزي مي تواند به شفافيت در بازار ارز، تثبيت قيمت و افزايش ثبات در بازار ارز کمک کند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: ايجاد بازار متشکل ارزي به طور کلي باعث قانونمند شدن بازار ارز و کاهش تاثيرپذيري و امکان سفته بازي خواهد شد.

سلاح ورزي ادامه داد: از سوي ديگر در شرايطي که بازار ارز با تنش مواجه است از نظر عرضه و تقاضاي وجود بازار قانونمند و متشکل و داراي قاعده حتما به تنظيم بازار کمک خواهد کرد. وي درباره اينکه ايجاد اين بازار تا چه اندازه به کشف قيمت ارز کمک خواهد کرد نيز گفت: ايجاد بازار متشکل ارزي در صورتي که به درستي عمل کند مي تواند در تعادل قيمت ها نيز موثر باشد.

در يک هزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار که در محل ساختمان بانک مرکزي برگزار شد، موضوع « بازار متشکل معاملات ارزي»، مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

بر اساس اين مصوبه به منظور ساماندهي و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزي» تشکيل مي‌شود تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات اين مصوبه و ساير مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونيکي مورد معامله قرار گيرند.