گزارش همتي از روند ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح

تاریخ انتشار : 1397/12/26

رييس کل بانک مرکزي گزارش روند ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح را به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارائه کرد.

به گزارش ايبِنا، بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست رييس جمهور و با حضور رييس مجلس و ديگر اعضا برگزار شد. در آغاز جلسه رييس جمهور با اشاره به دستاوردهاي سفر اخير خود به عراق، از ميزباني دولت و ملت عراق قدرداني و با تاکيد بر اجرائي کردن سريع توافقات دو کشور، به ويژه در حوزه اقتصادي، اين سفر را بسيار مثبت و نقطه عطفي در روابط دو کشور ارزيابي نمود.

رييس جمهور تاکيد کرد که روابط دو کشور همسايه، مسلمان و برادر از چنان استحکام و مباني مشترکي برخوردار است که ديگران قادر به ايجاد اختلال در آن نيستند. در اين جلسه، وزيران صنعت، معدن و تجارت و کشور، گزارشي از پيشرفت کار ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد و کارگروه‌هاي استاني آن در سراسر کشور ارائه کردند و براي تسريع کار، خواستار همکاري بيشتر دستگاه‌هاي ستادي در اجراي مصوبات آن شدند.

پس از بحث و بررسي، مقرر شد با بررسي دقيق موارد، پيشنهادهاي مربوط به هر حوزه در شورا مطرح شود. همچنين وزير امور اقتصادي و دارائي، در آستانه برگزاري کميسيون مشترک اقتصادي ايران و چين، گزارشي از وضعيت روابط اقتصادي با چين و برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت گسترش روابط اقتصادي دو کشور ارائه کرد. اعضاي شوراي عالي با تاکيد بر گسترش روابط راهبردي با چين در حوزه‌هاي مختلف، بر تسريع در اجراي توافقات دو کشور تاکيد کردند.

رييس کل بانک مرکزي نيز در اين جلسه گزارشي از روند ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح در بانک سپه که در اجراي مصوبات شوراي عالي، طبق برنامه تنظيمي در حال اجراست ارائه داد و شورا بر پيگيري جدي چابک سازي و توانمندسازي نظام بانکي با همکاري همه دستگاه‌ها تاکيد کرد.