طرح مجلس براي کاهش سود تسهيلات و سپرده‌ بانکي

تاریخ انتشار : 1398/01/24

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، از تدوين طرحي براي کاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي خبر داد و تصريح کرد: در صورتي که نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند انقلاب عظيمي در توليد رخ مي‌دهد.

به گزارش ايبِنا به نقل از خانه ملت، محمدرضا منصوري، انتخاب شعار رونق توليد براي سال ۹۸ را فرصت مناسبي براي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که ژاپن با حمايت از توليد داخلي اقتصاد برتر دنيا شد ايران نيز مي‌تواند از طريق الگوبرداري از اين کشورها به راحتي به قله‌هاي موفقيت دست يابد که تحقق اين مهم در گرو حمايت از کالاهاي داخلي باکيفيت و جلوگيري از واردات بي‌رويه است.

نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس، افزود: با تحقق رونق توليد از يک سو نياز داخل تأمين شده و از سوي ديگر زمينه صادرات گسترده فراهم مي‌شود.

وي با بيان اينکه حمايت از توليدکنندگان داخلي، صادرات را به يکي از منابع اصلي کسب درآمد تبديل مي‌کند، اظهار کرد: با حمايت از توليدکنندگان داخلي، جلوگيري از قاچاق، کاهش واردات، تأمين تسهيلات ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي مي‌توان زمينه رونق توليد را فراهم کرد.

تحريم فرصتي براي تقويت توليد ملي

اين نماينده مردم در مجلس دهم ، با بيان اينکه تحريم مي‌تواند به فرصتي براي تقويت توليد ملي تبديل شود، خاطرنشان کرد: سود تسهيلات بانکي ۱۸ درصد، سرعت رشد توليد را کاهش مي‌دهد، بنابراين بايد با برنامه‌اي مدون مانند ساير کشورها از تورم جلوگيري کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و مشخص کرد.

منصوري از تدوين طرحي براي کاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي خبر داد و تصريح کرد: در صورتي که نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند انقلاب عظيمي در توليد رخ مي‌دهد، در حال حاضر بانک‌ها روزانه يک هزار ميليارد تومان سود پول به مردم پرداخت مي‌کنند که با طرح مذکور سود پول کاهش پيدا مي‌کند، در نتيجه انگيزه مردم براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت افزايش پيدا مي‌کند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه تسهيلات بانکي با سود ۱۸ درصد کمر توليدکننده را شکسته است، گفت: نقدينگي در جامعه بايد با اخذ تدابير ويژه به سمت توليد سوق داده شود.