ثبات اقتصادي در وضعيت فعلي برقرار شده است

تاریخ انتشار : 1398/03/11

به گزارش ايبِنا و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، عبدالناصر همتي با حضور در  راهپيمايي روز جهاني قدس، افزود:  در روز قدس که همه فرياد ها عليه اسرائيل است متحدين امريکا و اسراييل همه رادر مکه جمع کرده اند که عليه ايران شعار بدهند.

دکتر عبدالناصر همتي  با بيان اينکه تلاش‌هاي آمريکا و متحدانش براي به زانو درآوردن ايران بي‌نتيجه بوده است، گفت: آمريکا و متحدانش قرار بود سال گذشته ايران را به زانو درآورند که البته تمام تلاش‌هايشان بي‌نتيجه بود و امسال شرايط بهتري داريم و محکم در اين مسير ايستاده ايم و خوشبختانه در شرايط فعلي ثبات اقتصادي نيز برقرار شده است.

وي در ادامه افزود: مهم‌ترين نشانه بي اثر بودن تلاش‌هاي آمريکا و متحدانش نيز اين است که در روزي که به نام روز فلسطين و قدس نام گذاري شده و همگان بر عليه اسرائيل شعار مي دهند، متحدين امريکا واسرائيل همه را در مکه مکرمه به دور هم جمع کرده اند و عليه ايران شعار مي‌دهند که همه اين موارد نشان از قدرت و استحکام ايران دارد و به ياري خدا آزادي قدس نيز محقق خواهد شد.

همتي با بيان اينکه رفتار فعلي آمريکا، نشانه شکست تلاش هاي اين کشور براي افزايش فشار بر ايران است، تصريح کرد: در حال حاضر آمريکا اعلام کرده است که حداکثر فشار را بر ايران وارد و تلاش کرده که فروش نفت ايران را کاهش دهد، ولي ما مسيرها و روندهايي را براي دريافت درآمدهايمان پيدا کرديم که هيچ يک از اين کارها نمي‌تواند بر آن اثرگذار باشد. پيغام ها و رفتار فعلي آمريکا نشان از شکست تلاش هايش دارد و به اميد خداوند به زودي شاهد پيروزي مردم ايران خواهيم بود.