همتي: مسيرهايي جايگزين براي درآمدهاي ارزي پيدا کرده‌ايم

تاریخ انتشار : 1398/03/11

تهران-ايرنا- رئيس کل بانک مرکزي گفت: آمريکا اعلام کرده است که حداکثر فشار را بر ايران وارد و تلاش کرده فروش نفت ايران را کاهش دهد، ولي ما مسيرها و روندهايي را براي دريافت درآمدهايمان پيدا کرديم که هيچ يک از اين کارها نمي‌تواند بر آن اثرگذار باشد.

به گزارش روز جمعه بانک مرکزي، «عبدالناصر همتي» با بيان اينکه تلاش‌هاي آمريکا و متحدانش براي به زانو درآوردن ايران بي نتيجه بوده است، گفت: آمريکا و متحدانش قرار بود سال گذشته ايران را به زانو درآورند که البته تمام تلاش هايشان بي نتيجه بود و امسال شرايط بهتري داريم. محکم در اين مسير ايستاده‌ايم و خوشبختانه در شرايط فعلي ثبات اقتصادي نيز برقرار شده است.

همتي در ادامه درباره مهم‌ترين نشانه بي اثر بودن تلاش‌هاي آمريکا و متحدانش اظهار کرد: در روزي که به نام روز فلسطين و قدس نام‌گذاري شده و همگان بر عليه اسرائيل شعار مي دهند، متحدان آمريکا واسرائيل همه را در مکه مکرمه به دور هم جمع کرده‌اند و عليه ايران شعار مي دهند. همه اين موارد نشان از قدرت و استحکام ايران دارد و به ياري خدا آزادي قدس نيز محقق خواهد شد.

وي با بيان اينکه رفتار فعلي آمريکا نشانه شکست تلاش‌هاي اين کشور براي افزايش فشار بر ايران است، تصريح کرد: در حال حاضر آمريکا اعلام کرده است که حداکثر فشار را بر ايران وارد و تلاش کرده فروش نفت ايران را کاهش دهد، ولي ما مسيرها و روندهايي را براي دريافت درآمدهايمان پيدا کرديم که هيچيک از اين کارها نمي‌تواند بر آن اثرگذار باشد.

رئيس کل بانک مرکزي معتقد است پيغام‌ها و رفتار فعلي آمريکا نشان از شکست تلاش‌هايش دارد و به اميد خداوند به زودي شاهد پيروزي مردم ايران خواهيم بود.

تامين ارز براي واردات به ۸/۳ ميليارد دلار رسيد

همتي همچنين اعلام کرد: از ۸/۳ ميليارد دلار ارز تامين شده در حدود دو ماه اول سال، بيش از سه ميليارد دلار آن توسط صادرکنندگان تامين شده است. از اين مبلغ ۸۰۰ ميليون دلار آن واردات در مقابل صادرات بوده که در سياست ارزي جديد بانک مرکزي مورد توجه قرارگرفته است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه ميزان تامين ارز در اوج فشارهاي تحريمي آمريکا و تعطيلي عمده روزهاي فروردين ماه، بسيار معنادار است، تاکيد کرد: ارزهاي تخصيصي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي، مواد اوليه کارخانجات و کالاهاي ضروري ديگر بوده است.
وي رشد ارز برگشتي صادرکنندگان را نتيجه سياست هاي ارزي جديد بانک مرکزي و منطقي قلمداد شدن نرخ ارز سامانه نيما از نظر صادرکنندگان عنوان کرد.