جرات و اراده پيش شرط اصلي اصلاح سيستم مالياتي است

تاریخ انتشار : 1398/03/18

آلبرت بغزيان در گفت‌وگو با ايلنا در مورد ضرورت اصلاح ساختار سيستم مالياتي کشور گفت: تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي از جمله مسائلي هستند که هميشه از سوي روساي سازمان امور مالياتي کشور مطرح شده است. براي نمونه همين ماليات بر عايدي سرمايه که اين روزها مطرح شده به عنوان پايه مالياتي جديد مي‌تواند سهم دولت از سود سرشار دلالان و واسطه‌گران را بدون فشار به بازار مورد نظر اخذ کند.

وي ادامه داد: بحث معافيت‌هاي مالياتي نيز هميشه مطرح بوده است اما هنوز جرات بازنگري آن وجود ندارد بايد توجه داشت در اين موضوع ممکن است ماهيت سازمان‌ها تغيير کنند فرضا پيش از اين يک واحدي در اختيار نهادي انقلابي بوده که در حال حاضر ديگر زير نظر آن نهاد نيست اما از معافيت‌هاي مالياتي استفاده مي‌کند بنابراين اينگونه موارد بايد در نظر گرفته شود.

استاد اقتصاد دانشکاه تهران جلوگيري از فرار مالياتي را اقدامي آسان دانست و افزود: اين موضوع  از طريق همکاري بانک مرکزي و نظام مالياتي کشور به راحتي قابل پيگيري است و مي‌توان از طريق بررسي گردش مالي حساب‌ها و تفکيک توليدکنندگان از واسطه‌گران مانع فرار مالياتي شد. در مجموع اصلاح ساختار سيستم مالياتي کشور در گرو جرات و اراده مسئولان اين نهاد است تا با پيگيري از طريق دولت، مجلس و قوه قضائيه آن را عملياتي کنند.

بغزيان با اشاره به تاثير اخذ ماليات نابجا از بخش توليدي کشور در شرايط رکود کنوني، گفت: اقتصاد ما به دلايل مخلتفي از جمله افزايش هزينه‌هاي توليد، کاهش ارزش پول ملي، تحريم،... در رکود است و ظرفيت توليدي بيشتر کارخانجات کاهش پيدا کرده است. بنابراين در اين شرايط بايد توجه داشت که  افزايش قيمت کالا به معناي افزايش سود نيز نيست و تلاش براي جبران درآمدهاي نفتي از بخش توليد به صلاح کشور نيست و برخلاف شعار سال است.

وي تصريح: گرفتن ماليات از ماليات دهندگان کنوني موجب تشديد رکود و مغاير با اصل عدالت مالياتي است پس همان طور که ذکر شد بايد به سمت ماليات ستاني از بخش واسطه‌گري و دلالي حرکت کرد.

اين اقتصاددان يادآور شد: در اقتصاد، ماليات يک تثبيت کننده خودکار است يعني وقتي اقتصاد در شرايط رونق است ميزان ماليات جمع‌آوري شده نيز افزايش مي‌يابد همچنين در شرايط رکود اقتصادي، ماليات بايد به همان نسبت کاهش يابد نه اينکه ميزان درآمدهاي مالياتي کمافي‌سابق باشد. بنابراين ماليات در شرايط رکود مي‌تواند باعث تقويت رشد اقتصادي نيز شود.