بازار متشکل ارزي مقدمه بورس ارز است

تاریخ انتشار : 1398/03/20

محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد آخرين تصميم در مورد وضعيت نرخ ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي گفت: هنوز دولت و مجلس در اين مورد تصميمي نگرفته‌اند اما بايد توجه داشت که مردم براي کالاهاي اساسي همان قيمت بازار آزاد را مي‌پردازند و حتي براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم کالاهاي اساسي به مراتب بيشتر از کالاهاي غيراساسي است و اين موضوع عجيبي در اقتصاد ايران است.

وي افزود: بنابراين اختصاص ارز 4200 توماني براي کالاهاي گران هيچ توجيهي ندارد و حذف يا عدم حذف آن تاثيري در انتفاع مردم نخواهد داشت و تنها تبديل به رانتي شده است که هر چه زودتر بايد نسبت به آن تصميم‌گيري شود. از همين روي قرار است دولت  و مجلس در  پايان خرداد ماه در اين مورد جمع‌بندي جديدي داشته باشند.

وي ادامه داد: بايد تصميم بگيريم نرخ ارز ترجيحي 4200 توماني با همين سيستم توزيع تدوام داشته باشد يا با همان نرخ، سيستم توزيع تغيير کند. همچنين سناريوهاي ديگر مي‌تواند  استفاده ترکيبي از نرخ نيمايي و ترجيحي و يا حذف ارز 4200 توماني و پرداخت مابه التفاوت آن باشد.

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس افزايش يارانه نقدي را بعيد دانست و افزود: سهميه‌بندي کالاهاي اساسي و استفاده از کارت هوشمند در قانون بودجه آمده است بنابراين براي به کارگيري اين ظرفيت مجلس الزام زماني به دولت تعيين نکرده است و اختيار آن دست دولت است.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس بازار متشکل ارزي را مقدمه‌اي براي راه‌اندازي بورس ارز دانست و افزود: يکي از پيش‌بيني‌هاي ما اين است که با راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، بازارهاي جانبي مانند نرخ سامانه نيما حذف شوند اما بانک مرکزي مي‌گويد تنها معاملات اسکناس در اين بازار صورت خواهد گرفت که در اين صورت تاثيري در نرخ ارز نخواهد گذاشت.

وي خاطرنشان کرد: اگر کارکرد بازار متشکل فراتر باشد بطوري که همه حواله‌ها به اين بازار بيايند، مي‌توان با يک نرخ واحد تصميم‌گيري کرد و اين نرخ واحد باعث کاهش تقاضا و افزايش عرضه شده که آن نيز طبيعتا کاهش نرخ ارز را در پي خواهد داشت.