صحبت از دستکاري در نرخ ارز انصاف نيست

تاریخ انتشار : 1398/03/21

به گزارش ايبِنا، دکتر عبدالناصر همتي در  اين يادداشت آورده است: قبلا نيز تأکيد کردم، دراجراي سياست‌هاي جديد ارزي درقبال صادر کنندگان ونقشي که در تأمين ارز سامانه نيما و واردات در مقابل صادرات واسکناس صرافي ها خواهند داشت ونيز مديريت و راهبري بازار اسکناس ارز ، خصوصا آماده شدن براي عملياتي کردن بازار متشکل ارزي، شاهد منطقي ترشدن قيمت ارز در بازار خواهيم بود.

وي تاکيد کرده است :از اول سال تاکنون ميزان تأمين ارز براي واردات به رقم قابل توجه ۹.۴  ميليارد دلار رسيده است ، که حدود ۵ ميليارد دلار آن درنيما تأمين شده است! درمورد بازار ارز اين نکته را بارها تأکيد کرده ام، عوامل سياسي و بين الملي در شرايط تحريمي، در نوسانات بازار بي تأثير نيستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفي هرکدام به سهم خود تاحدودي مي توانند بازار ارز را متأثر سازند.

دکتر همتي در ادامه اين يادداشت آورده است: با اطلاعي که از توانايي‌ها و امکانات وذخائر ارزي کشور، روابط و ساختار جديد درحال شکل گيري تجاري و کانالهاي مالي دارم ، تأثير آمد و رفت هاي ديپلماتيک را در شرايط خاص سياسي و رواني مهم ، ليکن آنرا تعيين کننده اصلي روند بازار ارز نميدانم. بانک مرکزي امروز در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارد وقتي واضعان حداکثر فشار تحريمي، به تدابير بانک مرکزي در خنثي کردن توطئه اعتراف مي‌کنند ، انصاف نيست، صحبت از دستکاري در نرخ ارز، براي توجيه آمد و رفت‌ها ومذاکرات بشود. افتخار مهم بانک مرکزي تداوم مقاومت در شرايط پيچيده تحريم ، براي تقويت ارزش پول ملي و حفظ ثبات اقتصادي است.