سياست گذاري مناسب بانک مرکزي

تاریخ انتشار : 1398/03/27

سيد مهدي فرشادان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به آمارهاي منتشر شده در خصوص افزايش سپرده گذاري نزد بانک ها در ماه هاي اخير، گفت: خوشبختانه سياست ساماندهي نقدينگي سرگردان پاسخ داده و توانسته به بهبود نسبي وضعيت بازار بيانجامد.

نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه سرمايه هاي سرگردان در ماه هاي اخير به ايجاد بي ثباتي قيمت ها در بازار ارز، سکه و مسکن دامن زده بود، افزود: با سياست گذاري به موقع بانک مرکزي، اقبال مردم به سرمايه گذاري نزد بانک ها افزايش يافت.

وي با بيان اينکه بايد تصميمات اينچنيني براي ساماندهي اقتصاد اتخاذ شود، تصريح کرد: بي اعتمادي مردم عامل اصلي هجوم به بازار و خريدهاي کاذب است، از اينرو دولت بايد با اعتمادسازي به ويژه در بستر بورس هدايت نقدينگي به سمت توليد را ممکن کند.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاکيد بر اينکه آشناسازي مردم با بورس و شرايط آن بهترين گزينه براي رشد اقتصادي در شرايط فعلي است، گفت: با توجه به نظارت هاي مستمري که بر بازار بورس صورت مي گيرد به طور حتم اعتماد نيز شکل خواهد گرفت.

فرشادان با بيان اينکه عدم حضور غيرضرور در بازارهاي مختلف از جمله مسکن، ارز و طلا حباب قيمت ها را از بين خواهد برد، افزود: دولت بايد براي ساماندهي وضعيت بازار برنامه هايي را مطرح کند تا به اين ترتيب مکاني براي سپرده گذاري امن و سودآور مردم فراهم باشد.

وي با يادآوري اقدامات بانک مرکزي در ماه هاي اخير، گفت: خوشبختانه تشکيل بازار متشکل ارزي نيز اقدامي است که مي تواند به کاهش نرخ ارز و در نتيجه از بين رفتن التهابات بازار بيانجامد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در شرايط فعلي فرصت آزمون و خطا وجود ندارد، از اينرو دولت بايد نسبت به اعمال اقداماتي که نسبت به مطلوب بودن نتايج آنها اطمينان دارد، ورود کند.