برگزاري کنفرانس بين المللي مديريت پروژه

تاریخ انتشار : 1398/04/01

 

به اطلاع اعضاي محترم کانون مي رساند پانزدهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه در تاريخ 4 و 5 اسفند ماه سال جاري با همکاري گروه پژوهشي صنعتي آريانا و انجمن مديريت پروژه ايران برگزار خواهد شد. 

دبيرخانه کنفرانس در نظر دارد همزمان با برگزاري کنفرانس اقدام به برپايي نمايشگاهي از توانمندي هاي شرکت و سازمان ها نمايد. شرکت ها با حضور در اين نمايشگاه مي توانند از مزايايي مانند بازديد متخصصان از آخرين دستاوردها در زمينه توليد و خدمات، امکان تعامل و همکاري رودررو با مشتريان حقيقي، ارتباط با ديگر اعضاي شبکه به عنوان عضوي از شبکه بزرگ مديريت پروژه در کشور و ارتقا جايگاه نام و نشان تجاري.

لازم به ذکر است شرکت کنندگان بايد وجوه ثبت نام خويش را به شماره حساب 40600122709به نام شرکت پژوهشي صنعتي آريانا، نزد بانک ملت واريز نموده و اصل مدرک خويش را به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند. براي کسب اطلاعات بيشتر به سايت www.iipmc.com مراجعه نمايند.