فراز و فرودهاي ارز، دلالان را غافلگير کرد

تاریخ انتشار : 1398/04/18

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز اين روزها عليرغم فضاي پرتنش سياسي، ثبات و آرامش را تجربه مي‌کند و اين درست خلاف آن چيزي است که دشمنان با اعمال سخت‌ترين تحريم‌ها قصد داشتند در بازار ارز ايران رخ دهد. در اين ميان، مدتها است که عليرغم آنکه دلالان بسياري از روزها با طرح مسائل سياسي، خيز برمي‌دارند تا مجدد قيمت‌ها را در بازار بالا ببرند، اما مديريت درست و به جاي بازارساز، بازي آنها را بر هم مي‌ريزد و داستان را به نحو ديگري پيش مي‌برد.

مديريت ارزي چگونه نبض بازار را به دست گرفت؟

بر اين اساس است که صرافي‌هاي بانکي اعلام مي‌کنند که بانک مرکزي اين روزها بيشتر خريدار ارز است تا فروشنده و اگر هم تزريقي در بازار انجام دهد، به طور قطع، رقمش بسيار ناچيز است؛ اما همين مديريت، دلالان را غافلگير کرده است. البته علاوه بر منابعي که بانک مرکزي اين روزها با مديريت خود از بازار جمع مي‌کند، منابع ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي نيز به کمک آمده و بسياري از نيازهاي ارزي کشور را تأمين کرده است، به خصوص اينکه واردات در مقابل صادرات نيز يکي از روش‌هاي رفع تعهد ارزي است که اين روزها اتفاقاً با استقبال بسياري مواجه شده است.

مديران نظام بانکي بر اين باورند که اگر حتي فروش نفت هم به صفر برسد، صادرات غيرنفتي و ارزهاي حاصل از طريق آن مي‌تواند به خوبي نيازهاي ارزي کشور را پاسخگو باشد و البته اثبات اين ادعا هم در روند تأمين ارز مورد نياز واردات ظرف ماههاي گذشته است. بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان بازگشت ارز صادرات نيز ظرف ماههاي گذشته سرعت گرفته و اين يعني بانک مرکزي توان کمتري را براي تأمين مالي بخش وارداتي کشور قرار داده و بيشتر متمرکز بر تأمين ارز مورد نياز کالاهاي اساسي شده است، چراکه صادرکننده و واردکننده راه خود را پيدا کرده و ارز را با قيمت‌هاي متعادل و مورد توافق، تأمين مي‌کنند.

نمايه آماري از معاملات ارزي ۹۸

آنگونه که آمارهاي رسمي از مبادلات ارز از ابتداي سال ۹۸ تا نيمه تيرماه نشان مي‌دهد، بالغ بر ۵ ميليارد يورو خريد ارز از سوي واردکنندگان بابت واردات صورت گرفته و در مقابل، صادرکنندگان بالغ بر ۵ ميليارد و ۲۳۸ ميليون يورو ارز براي فروش عرضه کرده‌اند؛ اين در شرايطي است که ميانگين نرخ خريد يورو در سامانه نيما ظرف اين مدت، ده هزار و ۸۴۱ تومان بوده که اين رقم در بازار ثانويه به چيزي حدود ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان رسيده است.

از سوي ديگر، ميانگين قيمت موزون سنا براي ارزهاي مختلف بر اساس اسکناس و حواله ارزي نيز نشانگر آن است که بين دو نرخ ميانگين موزون سنا -اسکناس و ميانگين موزون سنا-حواله ارزي و همچنين بازار ثانويه سامانه نيما، تفاوت‌هايي وجود دارد، به اين معنا که از ابتداي تيرماه تا يازدهم اين ماه، ميانگين نرخ فروش يورو بر اساس ميانگين موزون سنا (اسکناس) برابر ۱۴ هزار و ۸۴۷ تومان، بر اساس ميانگين موزون سنا (حواله ارزي) برابر با ۱۲ هزار و ۶۷۶ تومان و بر اساس بازار ثانويه سامانه نيما، برابر با ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان بوده است.

نرخ فروش ارزهاي منتخب بر اساس ميانگين موزون سنا (اسکناس و حواله) - ريال

ارز فروردين ۹۸ ارديبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تير ۹۸
يورو اسکناس ۱۵۳۱۰۰ ۱۶۳۱۴۲ ۱۵۲۴۵۶ ۱۴۸۴۷۲
حواله ارزي ۱۱۰۱۰۱ ۱۱۳۵۵۵ ۱۲۳۹۶۸ ۱۲۶۷۵۸
دلار اسکناس ۱۳۴۷۷۸ ۱۴۴۷۸۱ ۱۳۳۸۰۹ ۱۲۹۰۹۷
حواله ارزي ۹۳۵۱۷ ۹۹۱۰۶ ۱۱۰۱۰۳ ۱۱۳۱۱۴
درهم اسکناس ۳۷۰۴۰ ۳۹۰۵۵ ۳۶۸۲۷ ۳۵۶۰۲
حواله ارزي ۲۶۰۸۳ ۲۷۸۰۵ ۳۰۲۵۹ ۳۱۰۹۵
يوان اسکناس ۲۰۹۴۰ ۲۱۵۹۳ ۲۰۳۸۴ ۱۹۶۰۱
حواله ارزي ۱۳۲۵۸ ۱۴۸۱۰ ۱۵۹۳۵ ۱۵۸۳۸
روپيه اسکناس ۲۰۰۵ ۲۱۰۵ ۱۹۸۵ ۱۹۴۲
حواله ارزي ۱۲۱۲ ۱۳۶۴ ۱۵۰۲ ۱۵۳۲
لير اسکناس ۲۵۲۱۵ ۲۵۱۲۷ ۲۳۹۳۸ ۲۳۵۱۶
حواله ارزي ۱۶۵۲۷ ۱۷۶۶۹ ۱۷۶۳۹ ۱۷۲۳۹

آمار نشان مي‌دهد که روند اختلاف بين ميانگين فروش يورو در بازار ثانويه سامانه نيما و ميانگين موزون سنا (اسکناس) مبني بر اين است که در فروردين ۹۸ تفاوت دو نرخ مذکور نزديک به ۶ هزار تومان در هر يورو يعني حدود ۶۲ درصد بوده که در خردادماه به ۴ هزار تومان يعني ۳۶ درصد کاهش يافته است؛ ضمن اينکه طي يازده روز تيرماه نيز تفاوت مزبور به حداقل خود از ابتداي سال جاري رسيده است که دو هزار تومان را نشان مي‌دهد.

در اين ميان آنگونه که گزارش رسمي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران هم نشان مي‌دهد، اگرچه روند کاهشي تفاوت دو نرخ در جهت نزديک سازي آنها، اقدامي مثبت بوده ولي لازم است توجه شود که اولاً طي دوره از ابتداي سال تا يازده تير ۹۸، تقريباً نرخ اسکناس بازار سنا تغييري نداشته و تفاوت ۱۶ درصدي دو نرخ در شرايط فعلي، همچنان بالا و قابل توجه است که مي‌تواند زمينه ساز استمرار تقاضاي کاذب براي ارز و غيرشفاف شدن درآمدهاي ارزي کشور باشد؛ لذا ضرورت دارد کاهش واقعي دو نرخ و يکسان سازي آن مورد توجه و پيگيري مسئولان ارزي کشور باشد.

اختلاف ميانگين نرخ فروش يورو در سامانه نيما و موزون سنا (اسکناس) - بانک مرکزي

  فروردين ۹۸ ارديبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تير ۹۸
اختلاف نرخ سنا و نيما (ريال) ۵۸۲۷۹ ۶۰۴۶۶ ۳۹۹۴۶ ۲۰۲۴۷
درصد اختلاف ۶۱.۵ ۵۸.۹ ۳۵.۵ ۱۵.۸

کارنامه ارزي سامانه نيما هم البته نشان مي‌دهد که از ابتداي سال ۹۸ تاکنون، بيشترين ميزان معاملات خريد ارز بابت واردات و بيشترين مجموع معاملات فروش ارز صادرتي مربوط به ماه ارديبهشت بوده که به ترتيب معادل ۲ ميليارد و ۲۹ ميليون يورو و ۲ ميليارد و ۱۵۶ ميليون يورو بوده است. اين در شرايطي است که در خردادماه سال ۹۸، بر اساس آمارهاي رسمي نسبت به ارديبهشت ماه مجموع معاملات خريد ارز بابت واردات با کاهش ۲۷ درصدي و مجموع معاملات فروش ارز صادراتي نيز با کاهش ۴۲ درصدي مواجه بوده است.

 

جدول ميزان فروش ارز در سامانه نيما (منبع: سامانه نيما)

  فروردين ۹۸ ارديبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تا ۱۱ تيرماه ۹۸ مجموع
مجموع معاملات خريد ارز بابت واردات (ميليون يورو) ۹۹۱۶۴ ۲۰۲۹.۲۶ ۱۴۷۹.۵۴ ۵۲۱.۱۷ ۵۰۲۱.۶۱
مجموع معاملات فروش ارز صادراتي (ميليون يورو) ۱۲۷۲.۶۷ ۲۱۵۵.۶۴ ۱۲۵۳.۵۶ ۵۵۶.۴۴ ۵۲۳۸.۳۱
ميانگين نرخ خريد يورو در بازار ثانويه (ريال) ۹۴۱۲۸ ۱۰۵۹۱۷ ۱۱۸۰۰۱ ۱۲۸۶۳۷ ۱۰۸۴۰۸
ميانگين نرخ فروش يورو در بازار ثانويه (ريال) ۹۴۸۲۱ ۱۰۲۶۷۶ ۱۱۲۵۱۰ ۱۲۸۲۲۵

۱۰۵۹۶۸

کد خبر 4661647