ايجاد الزامات نظام بانکي مدرن

تاریخ انتشار : 1398/04/18

علي اکبر کريمي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، با بيان اينکه بانکداري الکترونيک يکي از الزامات نظام بانکي مدرن و جديد در دنيا بوده که ما نيز نمي توانيم خود را از آن جدا ببينيم، گفت: بانک هاي ايراني نيز بايد به سمت تحقق بانکداري الکترونيک حرکت کرده و با فراهم کردن زيرساخت هاي لازم تحقق آن را سرعت ببخشند.

نماينده مردم اراک در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بانکداري الکترونيک مزيت هاي بسياري در راستاي کاهش هزينه ها، افزايش سرعت اقدامات بانکي و سهولت و همچنين راحتي مردم خواهد داشت، افزود: يکي از مشکلات توسعه بانکداري الکترونيک در حال حاضر زيرساخت هاي اينترنتي و فني بوده که بايد با تعامل بانک مرکزي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين موارد رفع شود.

وي با بيان اينکه وزارت ارتباطات بايد بستر لازم براي توسعه بانکداري الکترونيک را به فراهم کند، تصريح کرد: با توجه به اينکه بانکداري الکترونيک در بستر اينترنت پيش مي‌رود هر نوع اختلالي در بستر اينترنت اين مهم را نيز مختل خواهد کرد.

کريمي با تاکيد بر اينکه پيگيري سريع تر بحث شبکه اينترنت ملي از سوي وزارت ارتباطات بيش از پيش اکنون حائز اهميت است، گفت: نظام بانکي کشور بايد در بستر شبکه اينترنتي ملي توسعه يابد تا تهديدهاي احتمالي نيز به اين وسيله خنثي شود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه شبکه بانکي براي رفع دغدغه هاي مردم در حوزه توسعه بانکداري الکترونيک نيز بايد اقداماتي بردارد، افزود: اکنون حساب ها و کارت هاي بانکي بسياري از افراد دچار سوءاستفاده شده، از اينرو لازم است براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي آتي نيز تدابيري انديشيده شود.

کريمي با تاکيد بر اينکه بايد سازوکار مشخص و قانوني براي برخورد با سوءاستفاده کنندگان از حساب هاي بانکي در نظر گرفته شود، تصريح کرد: متاسفانه مردم در چنين مواقعي به سختي حق و حقوق از دست رفته خود را دوباره به دست مي آورند.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه برداشت هاي غيرقانوني از حساب ها نمونه بارز تخلف برخي شرکت ها بوده که تنها با عذرخواهي دوباره به حساب ها برگشته است، گفت: رسوب اين نوع پول ها در حساب هاي افراد ديگر سودهاي کلاني را رقم زده که بانک مرکزي براي اين نوع تخلفات بايد تدابيري داشته باشد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه فراهم شدن بانکداري الکترونيک بايد با ارايه اطمينان کافي در خصوص مسدودسازي تخلفات احتمالي در اين حوزه همراه باشد، افزود: بايد اعتماد مردم به شبکه بانکي و بانکداري الکترونيک تقويت شود.