ريال معناي خود را از دست داده است

تاریخ انتشار : 1398/05/12

به گزارش ايبِنا، طهماسب مظاهري در گفت و گو با راديو حذف چهار صفر از پول ملي را ضروري و الزامي دانست و گفت: بعد از يک دوره طولاني که کشوري مانند ايران شاهد تورم هاي انباشته چند ده درصدي بوده و ارزش پولش نسبت به پول ديگر کشورها کاهش پيدا کرده، بايد اين اقدام را انجام دهد.

وي اظهار داشت: تبعات اصلي که بايد منتظر باشيم اين است که ابزار مبادله اي که در اختيار مردم به عنوان پول ملي هست، از يک نظم و آرامش و انظباط قابل قبولي تبعيت مي کند. واحد پول کشور هر عددي باشد، آن واحد پول بايد معنادار باشد و با واحد پول کشور بتوان يک خريد مختصر و عادي را انجام داد.

رئيس کل اسبق بانک مرکزي افزود: اجزاي واحد پول هم معمولا بايد معنا دار باشد. اجزاي ريال ده شاهي، نيم ريال در مبادلات مردم موضوعيت داشت اکنون بعد از حدود۳۰ سال ارزش پولمان به دليل سياست هاي مختلف تورم انباشته به وجود آمده، کاهش پيدا کرده به نحوي که چون واحد پول ما ريال است هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عملي ديگر معناي اوليه خودش را از دست داده است.

وي در خصوص اينکه چرا از لحاظ قانوني واحد پول معناي خودش را از دست داده توضيح داد: ماده اول قانون پولي و بانکي اين است که يک ريال معادل تقريبا يک صدم گرم طلا است و مي دانيم که يک صدم گرم طلا نزديک هزار ريال و يا شايد هم بيشتر باشد ولي مي بينيم که يک ريال ما اين ارزش را ندارد.

مظاهري در خصوص بي معنا بودن ارزش پول واحد ملي به لحاظ عملي نيز گفت: سکه يک ريالي را نمي توانيد دست کسي پيدا کنيد و نمي توان با آن چيزي خريداري کرد و به تبع آن اجزاي يک ريال هم معنا ندارد. از طرفي در حال حاضر سکه ۵۰۰ توماني رواج دارد، ۵ هزار ريالي پنج هزار برابر واحد پول ما سکه شده و تازه با آن مقدار هم نمي توان خريد زيادي را انجام داد.

وي با تاکيد بر اينکه با اين تصميم بايد واحد پول را به واحد پول قابل سنجشي تبديل کرد، عنوان کرد: نسبت تورمي که در چند سال اخير داشتيم به حدي است که اگر بياييم و چهار تا صفر را حذف کنيم پولمان نسبت به هم قدرت خريد داخل کشور و هم نسبت به ارزش مبادلاتي پول هاي ديگر دنيا معنا پيدا مي کند.