حذف‌ صفر با نيت جلوگيري از انتظارات تورمي

تاریخ انتشار : 1398/05/20

به گزارش ايسنا، "عدم تاثيرگذاري حذف چهار صفر از پول ملي روي تورم" گزاره‌اي است که اين روزها اقتصاددان‌ها به کرات روي آن تاکيد کرده‌اند و حالا نيز رئيس کل بانک مرکزي هم آن را تائيد کرده است.

تغيير واحد پولي هزينه چندهزار ميلياردي ندارد

عبدالناصر همتي در اين باره گفته که اکنون کسي اصلا "ريال" نمي‌گويد؛ بنابراين چرا واحدي را که هيچکس اسمش را اعلام نمي‌کند اصرار داريم واحد پول‌مان باشد. اين در حالي است که اين طرح اصلاً هزينه چند هزار ميلياردي ندارد.

رئيس کل بانک مرکزي ضمن تاييد گفته کارشناسان مبني بر اينکه حذف صفر از پول ملي يچ تأثيري بر رشد اقتصادي، تورم، ساختار بانکي و ... ندارد، اظهار کرد که اين اقدام براي احترام به عرف جامعه انجام مي‌شود.

او با اشاره به برخي گمانه‌زني‌ها از هزينه‌هاي تغيير واحد پولي در اين باره اظهار کرد: براي امحاي اسکناس سالي چندين ميليارد تومان هزينه مي‌کنيم. اسکناس‌هاي فراوان ۱۰۰توماني و ۱۰۰۰توماني که خيلي هم کاربرد در جامعه ندارد را منهدم مي‌کنيم. ما هم گفتيم اينها که به‌تدريج از صحنه خارج مي‌شوند را اندک اندک جايگزين کنيم. همين الآن درحال چاپ پول جديد هستيم.

هدف حذف صفر "انتظارات تورمي" است

در همين رابطه ايمان اسلاميان - اقتصاددان - معتقد است که به طور کلي طرح‌هايي مانند حذف صفرها از پول ملي اقداماتي پسافاجعه هستند.

به گفته او، معمولا زماني که اقتصاد يک کشور درگير تورم است برخي انتظارات تورمي شکل مي‌گيرد که مسئولان اقتصادي در اين شرايط براي جلوگيري از ايجاد چنين شرايط رواني تصميم به حذف صفر از پول ملي مي‌گيرد.

او با اشاره به تجربه حذف صفرها از پول ملي در کشورهاي آلمان، ترکيه، ژاپن و برزيل گفت: اين اقدام به خودي خود نمي‌تواند تاثيري روي ساختار اقتصادي کشورها داشته باشد، مگر اينکه با ديگر اصلاحات ساختاري همراه باشد.

حذف صفر مي‌تواند تورم بياورد

اين اقتصاددان با بيان اينکه کاربرد واحدهاي ريز پولي هنوز در اقتصاد رايج است، ادامه داد: قيمت بسياري از سهم‌ها در بازار بورس هنوز زير ۱۰۰ تومان است و تغيير در واحد پولي مي‌تواند اين سهام را دستخوش تغييراتي کند که بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد.

اسلاميان تغيير واحد پولي را موجب گرد کردن برخي ارقام به سمت بالا ارزيابي کرد و گفت که اين پديده مي‌تواند باعث افزايش تورم در کوتاه مدت شود؛ از طرفي تغيير در شکل اسکناس‌ها و مسکوکات نيز بار مالي با خود به همراه دارد.